Driestar College wil verder uitbreiden, renoveren en uitbouwen. Vorig jaar april werd daartoe begonnen met de prestigieuze nieuwbouw van nieuwe onderwijsruimten voor de trajectgroepen/rebound en nieuwe gymzalen. Oplevering augustus 2017. Maar de vernieuwbouw kreeg te maken met een verdubbeling van de geraamde bouwtijd. Nu ligt de bouw helemaal stil. Aannemer CECBouw heeft het werk opgeschort. De aannemer uit Eindhoven heeft moeite zijn mensen en onderaannemers te betalen.

Moeizaam
Driestar college heeft vanaf het begin al te maken met een moeizaam bouwproject en een steeds weer uitlopende planning. Aanvankelijk waren er onder meer grote problemen met het grondwater en bodemgesteldheid waar de aannemer niet op en niet mee had gerekend. Dat leidde ertoe dat de bouw – anders dan was afgesproken – niet meteen na de zomervakantie 2017 kon worden opgeleverd. Vervolgens werden de daaropvolgende afgesproken deadlines niet gehaald.

Ondertussen werd het schoolbestuur van Driestar College duidelijk dat de aannemer steeds minder mensen inzette op het werk en dat onderaannemers niet kwamen opdagen. Het bestuur vermoedde dat de aannemer hen niet betaalde. Dat werd onlangs bevestigd. ,,De aannemer gaf aan dat hij niet genoeg geld beschikbaar had om zijn betalingen te doen. De volgende stap is nu het opschorten van het werk”, aldus Gert Bergacker, voorzitter College van Bestuur. Driestar College heeft een jurist in de arm genomen om uit de impasse te komen en de school te helpen bij het vinden van een oplossing. ,,Zo proberen we er nu uit te komen”, vertelt Bergacker.

Vertraging
Het verbouw- en renovatieproject moest eigenlijk in augustus vorig jaar, bij ingang van het nieuwe schooljaar, zijn afgerond. De bouw liep vertraging op. Het bouwproject was geraamd op een half jaar, maar liep uit met een extra half jaar. Verdubbeling van de bouwtijd. En nog is het niet af. De bouw is nu helemaal stil gelegd. Met alle consequenties van dien. Bergacker: ,,Het gaat overigens alleen om de afwerking van de gebouwen en de ruimten om de gebouwen. En twee gymlokalen. De leslokalen zelf zijn klaar. En daar kan nu in ieder geval les worden gegeven. Begin 2018 zijn sommige groepen twee dagen later aan de lessen begonnen in verband met de verhuizing uit gebouw Epsilon aan de Clematislaan. Maar dat is nu opgelost…”

Gert Bergacker, voorzitter College van Bestuur, gaf samen met Gijs van Vliet, leerling uit de trajectgroep, april 2017 vol enthousiasme het startsein voor de bouw van de nieuwe onderkomens.

De daaraan vooraf gaande maanden stonden in het teken van allerhande voorbereidingen voor de geplande ver- en nieuwbouw aan het Ronsseplein. ,,Om kwalitatief hoogwaardig en duurzaam onderwijs in de toekomst te garanderen, is deze verbouw- en renovatieopgave voor het Ronsseplein in gang gezet. Deze moet leiden tot grote kwaliteitsverbeteringen”, zo liet Bergacker weten. Bergacker had en heeft er de handen vol aan. En nog steeds.

Het Driestar College is nu al bijna een jaar grondig aan het renoveren en nieuwbouwen. Dit doet ze om voor de toekomst kwalitatief goed onderwijs te kunnen garanderen. De twee vestigingen van de school worden samengevoegd op één plek, het Ronsseplein. Ontwikkelaar RE-BORN staat in voor het ontwerp, waarbij evolutionaire (aanpasbare) en circulaire (hergebruik) principes centraal staan. Zo wordt bijvoorbeeld sloopmateriaal hergebruikt voor nieuwe producten en worden deze teruggebracht in de (her)ontwikkeling van de campus.

Vernieuwbouw
Het hele project omvat vier kavels. Op het derde kavel, Gamma, wordt zowel gerenoveerd als nieuw gebouwd. Hier zullen zich de afdelingen vmbo zorg & welzijn (Z&W), leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) en praktijkonderwijs (PrO) gaan vestigen.

Schoolplein op het dak
De afdeling PrO onderwijst kinderen die net wat meer aandacht nodig hebben en minder goed integreren met kinderen die het regulier onderwijs volgen. Caroline Tjebbes van RE-BORN legt uit hoe ze hier rekening mee hebben gehouden in het ontwerp: ,,Om deze kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen is er voor gekozen om hen, naast een eigen entree en verdieping, een eigen schoolplein te geven. Daarom hebben wij een dakterras ingetekend in het ontwerp. Dit alles geeft eigenlijk het effect van ‘een school in een school’”.

Verder wordt de buitenruimte aangepakt en autoluw gemaakt. In de omgeving van de school verschijnen meer groen- en zitvoorzieningen. Dit wordt ook gedaan met het oog op het toenemende aantal leerlingen dat dit lopende schooljaar naar het Ronsseplein zou komen. Naast bovengenoemde nieuwbouw, wordt de locatie Epsilon (Clematislaan 2, afdelingen PrO, vmbo-bk lwoo en zorg & welzijn) immers verplaatst naar het Ronsseplein. Het gebouw Epsilon aan de Clematislaan voldoet volgens het Driestar College niet meer aan de eisen van deze tijd. Dit gebouw werd daarom begin februari afgestoten. De planning was dat dat met ingang van het nieuwe cursusjaar 2017-2018 zou gebeuren.

Laat een reactie achter