Wil jij iemand voordragen voor een lintje?

mainImage
Wil jij iemand voordragen voor een lintje?

Het was op donderdag 26 april ook Lintjesregen in Gouda. Twaalf Gouwenaars ontvingen een Koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Schoenmaker in de raadzaal in het Huis van de Stad.

De lintjes van 2018 zijn bij twaalf Gouwenaren dus net opgespeld, maar de voorbereidingen voor de Lintjesregen 2019 zijn reeds begonnen. Ken je een inwoner van Gouda met bijzondere verdiensten voor de samenleving, wellicht komt deze persoon in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Je kunt een aanvraag indienen tot 1 juli 2018.

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van koning Willem-Alexander werden ook dit jaar weer Koninklijke onderscheidingen uitgereikt (zie ons artikel van 26 april). Overal in Nederland zetten mensen zich voor vele doelen in. Vaak zonder eigenbelang, in alle bescheidenheid. Zij zetten zich allemaal in voor doelen die in onze maatschappij zeer welkom zijn. Zij vormen als het ware een stukje cement voor die samenleving.

Criteria
Ken je een inwoner van Gouda met bijzondere verdiensten voor de samenleving, wellicht komt deze persoon in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding.

Aanvragen voor een Koninklijke onderscheiding moeten aan een aantal criteria voldoen. Iemand moet:
zich geruime tijd ten bate van de samenleving hebben ingespannen
anderen gestimuleerd hebben
heeft één of meer opvallende prestaties geleverd
heeft werkzaamheden verricht die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben.

De voorstellen om iemand voor een lintje voor te dragen moeten vóór 1 juli 2018 zijn ingediend bij de burgemeester van Gouda.

Zie ook: www.lintjes.nl

Zie ook goudsdagblad.nl/het-regent-ook-lintjes-in-gouda/


Foto: Digitaal Dagblad