Gouda Stevige Stad aangewezen als voorbeeldproject

4 July 2018, 15:23 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De aanpak van overlast door bodemdaling in Gouda, het project Gouda Stevige Stad, is door het Rijk aangewezen als voorbeeldproject voor een klimaatbestendige inrichting van Nederland. Hier is een geldprijs van €25.000 aan verbonden.
In totaal zijn er acht voorbeeldprojecten (impactprojecten) benoemd, verspreid over Nederland. Bij de keuze is rekening gehouden met criteria als inhoudelijke kwaliteit en voorbeeldwerking.

Gouda Stevige Stad is geselecteerd vanwege de wijze waarop bewoners en ondernemers worden betrokken. Het is de vierde keer dat er impactprojecten zijn benoemd vanuit het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie van Rijkswaterstaat. Het Stimuleringsprogramma loopt tot en met 2022.Gouda Stevige Stad
De overlast door bodemdaling neemt in de binnenstad van Gouda langzaam maar zeker toe. Hierdoor blijven de kosten voor alle betrokkenen stijgen. De negatieve effecten worden versterkt door klimaatverandering. Om daar wat aan te doen, is het hoogheemraadschap van Rijnland samen met de gemeente Gouda aan de slag om een structurele aanpak voor de overlast te bedenken. Het project Stevige Stad is recent een nieuwe fase is ingegaan, waarbij concrete oplossingen voor water- en riooloverlast worden uitgewerkt. Wethouder Hilde Niezen is juist daarom verheugd: ,,Oplossen van water- en riooloverlast in de binnenstad kan alleen met een gezamenlijke aanpak, goed om te horen dat het Rijk dat ondersteunt.”

Hoogheemraad Sjaak Langeslag van het hoogheemraadschap van Rijnland is ook content met de uitverkiezing: ,,Gezien het feit dat er veel partijen in Nederland voortvarend aan de slag zijn met klimaatadaptatie, ben ik er erg trots op dat juist Gouda Stevige Stad deze blijk waardering van het Rijk ontvangt.”

Rijnland en de gemeente Gouda doen dit niet alleen. Zij hebben de belangrijkste deskundigen in Nederland op het gebied van bodemdaling bij elkaar gebracht in de Coalitie Stevige Stad. Doel van de Coalitie is kennis te ontwikkelen die helpt de huidige situatie te begrijpen en om mogelijke oplossingen aan te dragen.

Kijk voor meer informatie op www.gouda.nl/stevigestad