Gouds Dagblad | Gouda hijst regenboogvlag op 11 oktober

Gouda hijst regenboogvlag op 11 oktober

mainImage

Vrij en veilig leven is het recht van iedereen. Daar staat Gouda van harte achter. Daarom hangt de gemeente Gouda op Coming Out-dag, vrijdag 11 oktober, samen met tal van andere gemeenten en het ministerie van OCW de regenboogvlag uit bij het Huis van de Stad.

Wethouder Corine Dijkstra: “De regenboogvlag symboliseert dat iedereen uniek is en erbij hoort. Met het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out-dag geven we de boodschap af aan onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om open te staan voor diversiteit.“

Na het hijsen van de vlag opent wethouder Dijkstra in de expositieruimte van het Huis van de Stad de tentoonstelling 'With Pride'. In deze een reizende tentoonstelling wordt teruggeblikt op 40 jaar LHBTI-strijd in Nederland, aangevuld met beelden uit Gouda. In heel Nederland worden er tal van andere activiteiten georganiseerd, deze zijn te volgen op social media via #comingoutdag2019 en #regenboogvlag2019.

Regenbooggemeente
Gouda is sinds 2018 een Regenbooggemeente; een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele, transgender, en intersekse personen (LHBTI’s).