Gouds Dagblad | Aandacht voor Van Meerten-Schilperoort

Aandacht voor Van Meerten-Schilperoort

mainImage

Er is in Gouda opeens veel aandacht voor Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. De Goudse (geboren op 3 januari 1778, overleden op 14 februari 1853) was schrijfster, maar bovenal voorvechtster van emancipatie, van onderwijs voor vrouwen, van vrouwentijdschrift Penelope en van reclasseringswerk voor vrouwen.

Er hebben zich dit weekeinde drie mensen gemeld die Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, de veelzijdig voorloopster van de vrouwenbeweging, meer onder de aandacht willen brengen en meer bekenheid aan de vrouw en aan haar werk willen geven.

Zo maakten de Goudse stadsdichter Pieter Stroop van Renen en dirigent, pianist en componist Mark Lippe bekend dat zij zijn begonnen aan een groot, nieuw project. Ze werken samen aan een cantate, gewijd aan Anna Barbara van Meerten-Schilperoort. "We schrijven eerst het libretto en we zijn bezig met studie, onder meer met behulp en aan de hand van de fantastische biografie van Jean-Philippe van der Zwaluw. Nu beginkoraal en het eerste recitatief aan het schrijven. Wordt vervolgd...", aldus Pieter Stroop van Renen.

Carolyt Koops (verhalenvertelster, en 'moeder van Erasmus') werkt - in het kader van 750 jaar Gouda - aan een lijst van honderd belangrijkste vrouwen die Gouda heeft gekend. "Anna Barbara van Meerten-Schilperoort staat wat mij betreft - by far - op plek 1. Ze is onbetwist lijstaanvoerster. Ze was voorvechtster van goed, modern (muziek)onderwijs, ook voor meisjes. En, samen met partner sterk!", aldus Koops die nog niet weet hoe de lijst van 100 belangrijkste Goudse vrouwen tot stand moet komen.

Wie was Anna Barbara van Meerten-Schilperoort?
Anna Barbara van Meerten-Schilperoort, (Antje van Meerten) (Voorburg, 3 januari 1778 - Gouda, 14 februari 1853) was een Nederlands schrijfster. Ze zette zich in voor het onderwijs, de armenzorg en het gevangeniswezen in Gouda .

Anna Barbara Schilperoort werd geboren op 3 januari 1778 in Voorburg als dochter van Dirk Schilperoort en Adriana Theresia van Brekelencam. Zij huwde op 6 oktober 1794 met Hendrik van Meerten, die zich in 1798 als predikant in Gouda vestigde. Het echtpaar kreeg drie zoons en drie dochters. Anna Barbara van Meerten-Schilperoort opende in Gouda een meisjeskostschool, waarover de toenmalige onderwijsinspectie in lovende termen rapporteerde. Zij publiceerde tal van boeken op haar vakgebied: het onderwijs aan meisjes.

Ook haar reisverslagen werden gepubliceerd. Zo verschenen in 1822 Reis door het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg: voor jonge lieden en in 1840 Het Noorden van ons vaderland, of Vlugtige schetsen en aangename herinnering van een reistogtje over Utrecht, door Vriesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.

Multatuli maakte in de "Aanteekeningen en ophelderingen by de uitgaaf van 1875" van de Max Havelaar melding van "Myn voorganger te Natal, de heer Van Meerten--een zeer bekwaam man, en de zoon der bekende schryfster van dien naam".[1]

Daarnaast was zij zeer actief op het terrein van de charitas, onder andere als mede-oprichtster van een vereniging tot hulpbetoon aan armen en als regelmatig bezoekster van gevangenen (zij was een reclasseringswerkster 'avant la lettre'). De 19e-eeuwse filantroop Heldring nam kennis van haar werkzaamheden en liet zich mede daardoor inspireren tot wat later de Heldring-gestichten in Zetten zijn geworden.

Ook op een heel ander gebied was zij actief en wel als redactrice van het tijdschrift "Penelopé", waarin zij vele artikelen schreef over allerhande creatieve zaken. De illustraties voor dit tijdschrift liet zij ontwerpen door de Goudse kunstenaar Cornelis Borsteegh.

Als aandenken aan deze vrouw, die bij haar overlijden "de kroon van Gouda" werd genoemd, werd een gedenkteken in de St.-Janskerk te Gouda geplaatst. Ze werd ook wel 'Vriendin der armen en misdadigsters c.q. gevangenen' genoemd. In 2006 werd in Gouda de Anna van Meertenstraat naar haar genoemd.