Gouds Dagblad | Motie van treurnis tegen college
mainImage

Motie van treurnis tegen college

12 december 2019, 09:38 uur
Politiek

De raad van Gouda heeft woensdagavond unaniem een motie van treurnis tegen het college aangenomen in het zogeheten Turfmarktdossier. Het betreft hier het handelen van het college rond de herbestemming van het perceel Turfmarkt 60 (De Turfmarktkerk). De raadsleden betreuren het dat zij van het college de stukken zo laat ontving in zo’n belangrijk onderwerp.

Bestemmingsplan aangenomen
Het bestemmingsplan Turfmarkt 60 werd uiteindelijk wel aangenomen. Met de nodige aanpassingen. Zo krijgt de Turfmarkt een ander aanzicht met een doorgetrokken plint. Dat betekent dat waar nu een inham is in de huizenrij, deze kan worden dichtgebouwd. Daardoor wordt het historische karakter van de Turfmarkt versterkt en verdwijnen de auto's, die nu op het terrein staan geparkeerd, uit het zicht. 

Op de plek van de Turfmarktkerk worden onder meer woningen mogelijk gemaakt. De bestemmingsplanhoogte van de kerk was 25 meter. Deze wordt in het voorstel van het college verlaagd naar 9 meter. Op voorstel van SGP en PvdD wordt dat nu 10 meter. “Dat is een courantere maat voor architecten om huizen te ontwerpen”, aldus SGP-voorman Harold Hooglander.