Gouds Dagblad | Hogere subsidie inbraakwerende maatregelen

Hogere subsidie inbraakwerende maatregelen

mainImage

Het beter beveiligen van woningen heeft de hoogste prioriteit in de aanpak van woninginbraken in Gouda.

Juli 2016 is hiervoor een subsidieregeling door het college van de gemeente Gouda vastgesteld. Er was hiervoor 50.000 euro beschikbaar voor nieuwe aanvragen tot einde van dit jaar. Het college van BenW heeft nu voorgesteld het subsidieplafond te verhogen. 

Het subsidieplafond, dat is opgenomen in de Subsidieregeling inbraakwerende maatregelen Gouda, blijkt niet voldoende om de regeling door te laten lopen tot en met 31 december 2019. Op dit moment is reeds
€35.000,- subsidie verstrekt en is er dus nog maar €15.000,- over. Voorgesteld wordt om €20.000,- uit bestaande middelen extra in te zetten voor het verstrekken van de subsidies voor inbraakwerende maatregelen en daarmee het subsidieplafond voor 2019 te verhogen van €50.000,- naar €70.000,-.

Onder de gestelde voorwaarden kan tot het eind van het jaar maximaal 250 euro subsidie per aanvraag worden ingediend voor het nemen van inbraakwerende maatregelen, zoals extra hang- en sluitwerk, rolluiken, camera’s en alarmsystemen.

Het is een van de middelen van Gouda in de strijd tegen woninginbraken.