Gouds Dagblad | Gouda voelt niets voor schoolzwemmen

Gouda voelt niets voor schoolzwemmen

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het college van B&W van de gemeente Gouda voelt niets voor het herinvoeren van (verplicht) schoolzwemmen of ‘natte’ gymlessen. Dat besluit heeft het college genomen na een onderzoek onder de Goudse scholen naar de mogelijkheden om alle kinderen in Gouda zwemlessen te laten volgen voor het behalen van minimaal een A-zwemdiploma, eventueel via een in te stellen zwemfonds. Het onderzoek werd uitgevoerd na een motie van SP, SGP en Gouda’s 50+ partij.

In totaal reageerden 12 van de 34 scholen op de vragenlijst, een respons van 35%. "Uit de reacties komt geen eenduidig beeld, maar de meerderheid ziet geen aanleiding tot het herinvoeren van schoolzwemmen, al dan niet betaald door de gemeente", zo concludeert het college.

Het college noemt wel een aantal alternatieven. "In Gouda kunnen gezinnen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm beroep doen op het Kindpakket. Onderdeel van dit Kindpakket zijn onder meer de Rotterdampas met daarop geplaatst voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud een jeugdtegoed van € 150,- en twee waardebonnen die kunnen worden ingeleverd voor een sport of activiteit naar keuze bij een van de partners van het Kindpakket. De gemeente vergoedt per waardebon zes maanden contributie voor deelname aan een sport- of (culturele)activiteit. Zwemlessen worden aangemerkt als sport en Goudse kinderen kunnen met het Kindpakket zwemmen bij SportpuntGouda en de Reddingsbrigade. De gemeente blijft aandacht besteden aan het vergroten van de bekendheid van het Kindpakket."

Voor kinderen die niet in aanmerking komen voor het Kindpakket van de gemeente, biedt de gemeente een vangnet via de Brede School. "De Brede School is uitvoerder van het Kinderfonds en ondersteunt kinderen, die niet via het Kindpakket geholpen kunnen worden, met deelname aan activiteiten, zoals zwemlessen..."

 


Foto: Digitaal Dagblad