Gouds Dagblad | Bedrag voor jeugdzorg onacceptabel

Bedrag voor jeugdzorg onacceptabel

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De miljard euro die het kabinet vrijmaakt voor de jeugdzorg is voor gemeenten onvoldoende en onacceptabel. Daarom verwerpen zij het aanbod van het rijk. De VNG moet opnieuw met het kabinet gaan onderhandelen. Dat meldt Binnenland Bestuur.

Dat stellen de gemeenten in een motie, die door zeventien gemeenten - waaronder Gouda - is ondertekend. De motie wordt woensdag, tijdens de algemene ledenvergadering van gemeentekoepel VNG, ingediend. In de motie wordt de VNG opgedragen het aanbod van het kabinet niet te accepteren en door te gaan met onderhandelingen. Die moeten leiden tot een toereikend macrobudget met een structurele compensatie voor de tekorten op de jeugdzorg.

Wethouder Corine Dijkstra: “De compensatie is nu voor drie jaar. Het is daarom van belang dat we met het Rijk in gesprek blijven over de structurele vraagontwikkeling naar jeugdhulp. Zo moeten we kijken naar het hele systeem rondom jeugdhulp. Huisartsen kunnen nu rechtstreeks verwijzen naar jeugdzorg, terwijl gemeenten moeten betalen. Daarnaast moet we kijken naar de cultureel maatschappelijke kant van de stijgende vraag naar jeugdhulp. Wat is er met dit land aan de hand, dat er zoveel kinderen en jongeren gebruik maken van jeugdhulp?”


Foto: Digitaal Dagblad