Gouds Dagblad | Heb jij de Gouda Onderneemt-enquête al ingevuld?

Heb jij de Gouda Onderneemt-enquête al ingevuld?

mainImage

"Nu de beweging richting versoepeling voorzichtig is ingezet, willen we alle Goudse ondernemers opnieuw vragen hoe het met hun bedrijf gaat", zo brengt Nico Voogt, voorzitter van Gouda Onderneemt, de tweede door de Goudse belangenvereniging opgezette enquête rond de corona-crisis aan de orde. "Heb je gebruik gemaakt van de regelingen die rijks en lokale overheden bieden, hoe gaat het met je omzet en je medewerkers, kun je uit de voeten met de zogenaamde 1,5 meter economie en wat heb je nodig voor de toekomst?

Gouda Onderneemt heeft enquête opgezet in het kader van de coronacrisis en om samen met de Goudse ondernemers beleid en plannen te maken en ze daar waar nodig bij te staan. De gegevens uit de enquête geven daarvoor belangrijke input.

Voogt: "We hebben een vervolg enquête gemaakt en willen je vragen deze in te vullen. Een aantal vragen zal je herkennen van de vorige enquête, dit zijn met name vragen over waar je gevestigd bent, de branche en over de bedrijfsgrootte, zodat we een goed beeld krijgen van de respondenten. Je input is volledig anoniem. Heb je vragen waarop je van ons persoonlijk antwoord wilt ontvangen, stuur dan alsjeblief een mail naar info@gouda-onderneemt.nl Opmerkingen in de enquête kunnen we niet herleiden naar de afzender en dus niet beantwoorden...", aldus Voogt.

Gouda Onderneemt bedankt je alvast weer hartelijk voor je deelname!

Voor nadere informatie www.gouda-onderneemt.nl/coronaloket


Foto: Gouda Onderneemt