Stichting Buurtwerk wordt nieuwe aanbieder jongerenwerk

11 November 2020, 17:34 uur
Lokaal
mainImage

Stichting Buurtwerk is vanaf 1 januari 2021 de nieuwe jongerenwerkaanbieder in Gouda. De stichting, onderdeel van de SWK-groep, kwam als winnende inschrijver naar voren uit een openbare aanbestedingsprocedure van de gemeente. Vanaf 2018 is het jongerenwerk in Gouda uitgevoerd door Stichting Jong. De komende twee maanden wordt, in overleg en afstemming met Stichting Jong, gezorgd voor een zorgvuldige overdracht. Daarbij voert Stichting Buurtwerk ook gesprekken met de huidige jongerenwerkers over een overgang naar de nieuwe organisatie.

Jongerenwerk
Voor de gemeente Gouda is jongerenwerk een belangrijk onderdeel van haar preventieve aanpak tegen sociale- en veiligheidsproblemen bij jeugd. Het helpt jongeren een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren in plaats van een ontwikkeling richting criminaliteit. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de stad. Jongerenwerk in Gouda is gericht op jongeren die opvallen, bijvoorbeeld omdat ze overlast geven in de buurt. Jongerenwerkers helpen deze jongeren om weerbaar te zijn tegen bijvoorbeeld groepsdruk. Ook kunnen zij de jongeren begeleiden naar de juiste zorg en/of helpen bij het vinden van een stage, baan of passende opleiding. De jongerenwerkers werken daarbij samen met verschillende partners uit het sociaal- en veiligheidsdomein, zoals wijkagenten, BOA’s, gebiedsregisseurs en medewerkers van het Sociaal Team, Buurtsport en de Brede School.

Aanbesteding
In 2020 heeft de gemeente een openbare aanbesteding uitgeschreven voor het jongerenwerk in Gouda. In de aanloop hiernaartoe heeft Bureau DSP een evaluatie van de opdracht aan jongerenwerk uitgevoerd. Dit is een afspraak uit het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie’. Ook bracht de gemeente werkbezoeken aan andere gemeenten om te zien op welke wijze het jongerenwerk daar werd vormgegeven. Stichting Buurtwerk kwam als winnende inschrijver naar voren uit de openbare aanbestedingsprocedure. Wethouder Corine Dijkstra: “Stichting Buurtwerk viel met hun inschrijving op door hun concrete aanpak en voorbeelden, innovatieve oplossingen en helderheid in positionering van jongerenwerk. In hun plan van aanpak gaven ze er blijk van zich in de Goudse situatie verdiept te hebben, onder meer door bezoeken aan de stad en gesprekken met jongeren, ketenpartners en andere betrokkenen”.