Sinking Cities Gouda in het Watersnoodmuseum

3 February 2023, 18:37 uur
Lokaal
mainImage
Watersnoodmuseum

Na de fototentoonstelling in 2017 over het zinken van Jakarta komen Cynthia Boll en Stephanie Bakker met een nieuwe tentoonstelling over de zinkende stad Gouda en de gevolgen van bodemdaling voor Nederland.

Een derde van ons land ligt beneden zeeniveau en Nederland is kampioen in het bouwen van dijken, dammen en stormvloedkeringen. Maar terwijl het stijgen van de zeespiegel alle aandacht krijgt, voltrekt zich aan de andere kant van de dijk iets wat veel minder bekend is: de bodem daalt. Op sommige plekken in West-Nederland is de bodem door de eeuwen heen vijf tot tien meter gedaald. Als we doorgaan op de huidige voet, komen delen van de Randstad acht tot tien meter beneden NAP te liggen.

In Gouda merkt iedereen de gevolgen van de dalende bodem. Overal zakt wel iets weg: van de monumentale panden in de binnenstad en tuinen en straten in een woonwijk tot de koeien van de boeren in de omliggende polders. In hoeverre is de situatie in Gouda een voorbode voor de rest van Nederland? Betekent bodemdaling het einde van de historische binnensteden en het typisch Nederlandse polderlandschap?

Sinking Cities Gouda gaat over die andere strijd van Nederlanders tegen het water. Over adaptatie, innovatie en vasthouden aan tradities. Over problemen èn oplossingen. Een trilogie die begint in de historische binnenstad van Gouda en eindigt in de diepste polders van het land, de bakermat van de beroemde Goudse kaas. Wat betekent het om te wonen en te werken op een plek die zinkt onder je voeten?

Te zien in Caisson 4 van het Watersnoodmuseum van 2 februari tot en met 15 mei 2023.
Contactgegevens: Weg van de Buitenlandse Pers 54305 RJ Ouwerkerk, tel. 0111 - 644 382
email: [email protected]