Gouds Dagblad | Petitie: Chemisch bedrijf Croda hoort niet in een woonwijk
mainImage

Petitie: Chemisch bedrijf Croda hoort niet in een woonwijk

21 januari 2021, 19:15 uur
Lokaal

Na de grote brand bij Croda, afgelopen maandag 18 januari, in de wijk Korte Akkeren zijn bewoners behoorlijk ongerust geraakt. De bewoners van de wijk Korte Akkeren vinden werkgelegenheid erg belangrijk, maar hebben gezondheid hoog in het vaandel. "Een chemisch bedrijf op een prominente plek nabij een woonwijk is niet meer van deze tijd. De behoorlijke uitstoot van diverse stoffen zoals CO2 draagt niet bij aan een gezonde woon-en leefomgeving. We zijn ook verbaasd dat er een aantal politieke partijen zoals de Christenunie en D66 de paniek bij bewoners niet serieus nemen", aldus de bewoners. Ze zijn dan ook een petitie gestart, zie onderstaande link. 

De bewoners willen zowel het college B&W en de gemeenteraad van Gouda wijzen op 12 mei 1936, toen er ook een brand woedde bij de Kaarsenfabriek, het latere Croda. De impact van de brand was enorm. Vuurkolommen die wel 50 meter hoog kwamen en hierbij een behoorlijke hitte verspreiden die op 30 meter afstand niet te houden was. "Je moet je voorstellen wat dat zou betekenen voor de omliggende woningen. Hierbij kan het tankstankation Hoogendijk aan de Prins Hendrikstraat 2 de impact op deze locatie van de woonwijk verergeren..."

Het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsriciso (GR) is enorm met de geschiedenis in het achterhoofd, zo stellen de bewoners. "Uitgaande van de huidige situatie van zowel Croda als het tankstation valt het binnen 35 meter waarbij er formeel geen (nieuwe)woningbouw mogelijk is vanwege het grote risico. Dit zegt wat over de impact."

Tevens heeft Croda aangegeven dat de uitstoot van het bedrijf in 2050 daalt naar 0. De bewoners van Korte Akkeren kunnen dit niet rijmen met het doel van Gouda om in 2040 CO2 neutraal te zijn zoals in het coalitieakkoord 2018-2022 wordt gesteld.

Tenslotte is Croda een bedrijf dat veel geuroverlast veroorzaakt. De bewoners in Gouda waarderen de ruimte die Croda geeft om hierover te bellen, maar ook dit tast de leefomgeving van veel bewoners in de Korte Akkeren aan.

Door de petitie te ondertekenen geef de ondertekenaar de Bewoners Korte Akkeren toestemming om zijn of haar handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


Foto: Raymond Aarsman