Gouds Dagblad | Honderd procent huurkorting voor Goudse Schouwburg
mainImage

Honderd procent huurkorting voor Goudse Schouwburg

16 september 2020, 19:45 uur
Lokaal

De Goudse Schouwburg krijgt bijna 436.000 euro uit een fonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het geld en eerder genomen maatregelen kan de schouwburg het hele seizoen 2020-2021 openblijven, is de verwachting. Door de coronacrisis zijn de bezoekersaantallen en inkomsten van het theater sterk teruggelopen en dreigde een faillissement. Voorwaarde voor de steun is wel dat er vanuit de gemeente of provincie hetzelfde bedrag op tafel wordt gelegd. Die steun heeft het Goudse college nu gevonden in een 100% huurkorting.

"Om te voldoen aan de vereiste matching van de subsidie van € 435.702 van het ministerie van OCW aan de Goudse Schouwburg en daarvoor, naast de reeds geschonken € 200.000 en de huurkorting voor de periode april tot en met juni 2020, is het college voornemens een 100% huurkorting aan de Goudse Schouwburg in te zetten voor de periode
juli 2020 tot en met november 2021 tot aan het maximum van het te co financieren bedrag. De Goudse Schouwburg betaalt een huur van € 30.333 per maand exclusief BTW. Wanneer
besloten wordt 100% huurkorting te verlenen tot 1 december 2021 gaat het om een bedrag van € 242.664 wat, naast de schenking van € 200.000 kwalificeert als matching", zo luidde het voorstel richting de gemeenteraad. De gemeenteraad ging hier dinsdagavond mee akkoord.

Coronacrisis
In juli schonk de gemeente Gouda al 200.000 euro aan de Goudse Schouwburg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Directeur Tineke Maas liet toen weten dat het theater hierdoor tot het eind van het jaar vooruit kon. "We hadden een hoge bezettingsgraad. Maar als die van 85 procent naar twintig zakt, kom je in de problemen. De kosten lopen gewoon door. Gas, water en licht en de belastingen worden niet ineens goedkoper. Dit geld is nog niet voldoende om alle problemen op te lossen", zei ze in juli. Er zijn inmiddels twaalf mensen ontslagen.

Zoals bekend heeft het Coronavirus de culturele sector hard getroffen. Voor Stichting Schouwburgcomplex Gouda betekende dit onder meer een tijdelijke sluiting van beide locaties (De Goudse Schouwburg en Cinema Gouda), waardoor maandenlang geen inkomsten gegenereerd konden worden. Vorige maand was er goed nieuws! Na een intensieve lobby door directeur Tineke Maas en de gemeente Gouda is er alsnog steun toegezegd vanuit het Rijk voor de schouwburg. Randvoorwaarde is dat het toegekende bedrag nog dient te worden gematched. Samen met de reeds eerder getroffen maatregelen biedt dit een vooruitzicht waarin het gehele seizoen 2020-2021 de deuren open kunnen blijven.

Podia Covid-19
De Stichting Goudse Schouwburgcomplex is enorm blij met de toekenning van 435.702 euro vanuit de regeling Podia Covid-19 van het Fonds Podiumkunsten. De regeling heeft als doel om podiuminstellingen, die een vitale en cruciale functie vervullen in de infrastructuur in Nederland, tegemoet te komen in de omzetderving als gevolg van de Coronacrisis.

Het Fonds Podiumkunsten geeft hiermee uitvoering aan het steunpakket van 300 miljoen euro vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De Gemeente Gouda en Stichting Schouwburgcomplex Gouda hebben in zeer goede samenwerking deze subsidietoekenning weten te realiseren. Directeur Tineke Maas: “De Rijkssteun was niet vanzelfsprekend omdat er hoge eisen gesteld werden aan de regeling, maar de krachtige lobby heeft geleid tot dit fantastische resultaat. Ik ben trots op dit resultaat en eenieder die daaraan heeft bijgedragen in deze hectische en moeilijke tijd.”

Cofinanciering
Voorwaarde vanuit het Fonds Podiumkunsten is dat sprake is van cofinanciering. De toegekende middelen zullen derhalve lokaal moeten worden gematched. Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur): “De gevolgen van Covid-19 voor de cultuursector zijn enorm, ook in Gouda. Duidelijk is dat in ieder geval de situatie voor de Goudse Schouwburg urgent is, en dat deze niet zonder steun kan blijven bestaan. Ik ben blij dat de Schouwburg nu alsnog aanspraak kan maken op een substantieel steunbedrag. Dat is positief nieuws. De gemeente zal zich inzetten om de vereiste cofinanciering voor elkaar te krijgen. De schenking van € 200.000, die in juli nodig was ter voorkoming van een dreigend faillissement deze zomer, kan in ieder geval al als cofinanciering worden aangemerkt. Additionele stappen, bijvoorbeeld via gedeeltelijke huurkwijtschelding door de gemeente, zijn evenwel nodig om de gedane toezegging vanuit het Rijk daadwerkelijk te kunnen verzilveren“, aldus Van Vugt vorige maand.

Voor additionele stappen vanuit de gemeente was nadere besluitvorming nodig, waarbij de raad betrokken moest worden. Dat is inmiddels gebeurd. Schouwburg en gemeente roepen ook andere partijen, zoals inwoners, op om de schouwburg financieel te (blijven) steunen in deze moeilijke tijd voor de culturele sector, bijvoorbeeld als vriend.