Groene buurtinitiatieven zijn goed voor de stad Gouda

7 October 2021, 11:41 uur
Lokaal , Maak Gouda Duurzaam
mainImage
Gemeente Gouda

In Gouda zijn meer dan 370 bewonersinitiatieven in gemeentelijk groen, die mogelijk zijn door de Groen-Moet-Je-Doen-regeling. Groene buurtinitiatieven zijn goed voor de stad: ze brengen sfeer en betrokkenheid in de buurt en zijn goed voor dieren als vlinders en vogels. Alle reden dus om bewoners die hier aan werken in het zonnetje te zetten. Dat gebeurt op vrijdag 8 oktober tijdens de uitreiking van de Goudse Groenprijzen.

Winnaar Buurttuinen
De winnaar in de categorie ‘buurttuinen’ is het initiatief aan het Olympiadeplein. Deze initiatiefnemers zijn een aantal jaar geleden gestart om dit stuk openbaar groen zelf te onderhouden. Vanuit de bewonersvereniging hebben zes leden de grond geadopteerd. In de tuin staan veel insectvriendelijke planten en insectenhotels. Dat de tuin erg gewaardeerd wordt, blijkt ook wel uit de vele gedoneerde hortensia’s die een tweede leven krijgen in de buurttuin.

Winnaar Groenstroken en Plantvakken
De winnaar van de categorie ‘Groenstroken en plantvakken’ zijn de bewoners van de Ronsseweg. Zij onderhouden het stuk groen bij de apotheek al vanaf 2014 met veel plezier. Deze bewoners zijn destijds via Mozaïek Wonen in contact gekomen met de gemeente Gouda. Mozaïek Wonen heeft twee jaar geleden de initiatiefnemers erg mooi geholpen door nieuwe aarde te laten storten en 1000 verschillende bloembollen beschikbaar te stellen.

Winnaar Klein Buurtgroen
De prijswinnaar in de categorie ‘Klein buurtgroen’ is een bewoner aan de Componistenlaan. Deze meneer woont hier al lang. Om te voorkomen dat het een dumpplaats zou worden naast zijn woning, is hij ‘stiekem’ plantjes gaan planten. De kerstboom van 60 cm die als eerste de grond in ging is inmiddels uitgegroeid tot een behoorlijke boom. Als de boom nog even blijft staan, hebben we over een aantal jaar misschien wel een boom uit eigen grond voor op de Markt tijdens Kaarsjesavond.

Route prijsuitreiking op vrijdag 8 oktober 2021
11u00    Ronsseweg 1-903 (meerdere bewoners aanwezig)
14u30    Componistenlaan 176
15u00    Olympiadeplein (meerdere bewoners aanwezig)

Kijk voor meer informatie over Groen Moet Je Doen op www.gouda.nl/groenmoetjedoen