mainImage

Grauwe gans veroorzaakt grote faunaschade

14 mei 2022, 00:32 uur
Lokaal

In Zuid-Holland is in 2021 bijna €3 miljoen aan tegemoetkomingen voor faunaschade uitgekeerd, meldt de provincie. Dat is bijna €1 miljoen meer dan het jaar ervoor.

De schade wordt vooral veroorzaakt door de grauwe gans. Daarvan zijn er steeds meer in Zuid-Holland en het gras dat zij eten wordt steeds duurder. De provincie zet, op advies van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland, sinds dit jaar dan ook steviger in op het beheer van de grauwe gans.

De stijging van de schade past in het landelijke beeld. Landelijk is vorig jaar bijna €37 miljoen aan tegemoetkomingen voor schade uitgekeerd, en in nagenoeg alle provincies wordt deze schade veroorzaakt door ganzen. aanvragen voor schadevergoedingen gedaan bij BIJ12.

Naast de grauwe gans, brengen in Zuid-Holland de knobbelzwaan, de brandgans, de kolgans en de smient de meeste schade aan. De provincie zet in op het voorkomen dan wel beperken van deze schade. Voor de knobbelzwaan en de smient is dat op dit moment echter door de rechter verboden. Hierdoor kan er niet worden verjaagd met ondersteunend afschot, waardoor de schade de afgelopen periode flink is toegenomen.