Gouds Dagblad | 80 procent van Gouwenaars positief over eigen gezondheid
mainImage

80 procent van Gouwenaars positief over eigen gezondheid

15 september 2021, 10:27 uur
Lokaal

De inwoners van de gemeente Noordwijk zijn van alle gemeenten in Nederland het meest positief over hun eigen gezondheid; 86% geeft aan dat deze goed tot zeer goed is! 80 procent van de Gouwenaars is positief over de eigen gezondheid. Voor de regio Hollands Midden is dit 82% en landelijk is dit 79%. De regio Hollands Midden is ook de hoogst scorende regio in Nederland.

Dit blijkt uit de gemeentecijfers van de Gezondheidsmonitor Volwassenen/Ouderen 2020, die te zien zijn op het dashboard van de GGD Hollands Midden. Sinds eind juni waren hier al de resultaten voor de regio te zien, nu kan iedere gemeente kijken hoe het er in de eigen gemeente voor staat met de gezondheid van de inwoners. Elke vier jaar wordt onderzoek gedaan naar gezondheid, welzijn en leefstijl op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Zo’n 26.500 mensen van 18 jaar en ouder hebben in Hollands Midden meegedaan. De gegevens worden onder andere gebruikt voor het opstellen van regionaal en lokaal gezondheidsbeleid.

Meer eenzame ouderen en minder bewegen
Hoewel de inwoners positief zijn over de eigen gezondheid, komen er wel signalen uit het onderzoek die aandacht behoeven. Zo stijgt het percentage ernstig eenzame ouderen in de regio gestaag van 6% in 2009 naar 9% in 2020. Tussen gemeenten varieert dit van 6% in Nieuwkoop en Zuidplas, tot 12% in Alphen aan den Rijn.

Een ander signaal is dat in 2020 minder inwoners van 18 jaar en ouder voldoen aan de richtlijnen voor Gezond Bewegen (50%) dan in 2016 (54%). Ook hier zijn verschillen tussen gemeenten te zien; het percentage is het laagst in Nieuwkoop (45%) en het hoogst in Leiden en Voorschoten (56%).

Impact Coronaperiode
Het onderzoek is uitgevoerd in het najaar van 2020, midden in de Coronacrisis. Deze crisis, met alle maatregelen, kan impact hebben gehad op deze resultaten. Dat is de GGD nog verder aan het analyseren. Ook is de GGD nog bezig met de resultaten op wijkniveau en met het analyseren van risicogroepen per thema. De resultaten hiervan komen later beschikbaar. 

Waar vind je de cijfers uit deze monitor?
De cijfers voor de gemeenten in de regio Hollands Midden voor deze en andere onderwerpen zijn te vinden op het dashboard van de GGD. Ook zijn de landelijke, regionale en lokale gegevens te zien op volksgezondheidenzorg.info  van het RIVM en in de databank van het CBS.