Helder: mogelijk uitbreiding aantal verpleeghuisplekken naar 8000

23 March 2023, 19:18 uur
Landelijk
mainImage
ANP

Mogelijk wordt het aantal plekken in verpleeghuizen toch verder uitgebreid. Minister Conny Helder (Langdurige Zorg) had de uitbreiding bevroren op 4800 extra plekken, maar bekijkt nu toch of dit aantal moet worden verhoogd naar 7000 of 8000. Voor de zomer neemt ze daarover een besluit, zei Helder in een Kamerdebat over de ouderenzorg.

Helder overweegt dit omdat er veel minder zogenoemde verpleegzorgplekken bijkomen dan het kabinet eigenlijk zou willen. Bij verpleegzorgplekken moet worden gedacht aan andere woonvormen voor kwetsbare ouderen, zoals woonhofjes of kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Het kabinet ziet dit als alternatief voor verpleeghuizen en wil 40.000 van die plekken laten bouwen. De plannen die daarvoor worden gemaakt of er inmiddels liggen, komen echter niet verder dan een krappe 19.000.

Woonminister Hugo de Jonge is bezorgd over het tijdig realiseren van die 40.000 verpleegzorgplekken, zei hij in de Kamer. De woningbouw zit in een dip en moet worden "vlotgetrokken", zei de minister. Voor het einde van het jaar hoopt hij dat gemeenten en woningcorporaties met voldoende concrete bouwplannen komen. Helder deelt de zorg van De Jonge.

De Kamer is er evenmin gerust op dat het goed gaat komen. GroenLinks en PvdA dienden een motie in om het aantal verpleeghuisplekken structureel uit te breiden, onder meer omdat er nu al 22.000 ouderen op een wachtlijst voor een verpleeghuis staan. Ook de SP en PVV vinden dat en roepen het kabinet op die bevriezing los te laten. Tot verbazing van de vier fracties heeft minister Helder beide moties ontraden. De minister zegt "te kijken" naar extra plekken in verpleeghuizen, maar wil zich er nog niet op vastpinnen.

Tot onvrede van onder meer SP, PvdA en PVV wil Helder geen extra geld vrijmaken, zodat de cao voor verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg kan worden opengebroken. Door de hoge inflatie komen veel zorgmedewerkers in de knel. Zorginstellingen en vakbonden willen de cao tussentijds aanpassen en vragen het kabinet om structureel 1 miljard euro extra. Helder wil dat niet doen.

Een motie van de drie fracties om toch extra rijksgeld vrij te maken zodat de zorgsalarissen in de pas kunnen gaan lopen met die van andere sectoren, is ook door Helder ontraden. "Onverantwoord", vindt Mohammed Mohandis (PvdA). Hij vreest dat er nog meer personeel de zorg gaat verlaten, terwijl er al een groot tekort is, zeker in de ouderenzorg.

 


Door: ANP