Een op drie nieuwe woningen moet voor ouderen worden gebouwd

23 November 2022, 16:40 uur
Landelijk
mainImage

Bijna een derde van de 900.000 woningen die het kabinet de komende acht jaar wil bouwen, moet voor ouderen geschikt zijn. Het gaat onder meer om gelijkvloerse woningen (170.000) en geclusterde verpleegzorgplekken voor mensen met dementie (40.000), zo hebben ministers Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) en Conny Helder (Langdurige Zorg) woensdag bekendgemaakt.

Daarnaast worden 80.000 woningen in hofjes gebouwd, om zo het sociaal contact te stimuleren. De in totaal 290.000 woningen moeten aansluiten bij de wensen van ouderen, zo staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen dat de twee ministers in Nieuw-Benedictus presenteerden. Dat is een complex met 99 sociale huurappartementen voor senioren dat in opdracht van woningcorporatie Rijswijk Wonen is gerealiseerd.

Het kabinet denkt de woningen te kunnen verwezenlijken door de regie op ouderenhuisvesting te versterken en knelpunten bij de bouw weg te nemen. Over de bouwambitie van het kabinet - 900.000 nieuwe woningen tot en met 2030 - worden afspraken gemaakt met provincies, gemeenten en woningcorporaties.

Door specifiek voor ouderen te bouwen, wordt de doorstroom bevorderd, zegt De Jonge. "Want als een oudere een eengezinswoning achterlaat, biedt dat ruimte voor een gezin om daarnaar toe te verhuizen, wat weer zorgt voor een vrije plek voor een starter. Meer passende woningen voor ouderen zijn dus voor iedereen van grote meerwaarde."

Helder wil mensen "aanmoedigen en in staat stellen de stap naar een passende woning op tijd te maken, want op die manier houden zij zelf de regie over hun leven en hun welzijn."

In wijken met specifieke ouderenwoningen moet ook voor voldoende voorzieningen worden gezorgd, geven de ministers aan. Daarnaast moet de omgeving voor ouderen aantrekkelijk zijn om anderen te ontmoeten en om te bewegen. Alle gemeenten moeten dergelijke aspecten opnemen in lokale visies op wonen en zorg.


Door: ANP