Gouds Dagblad | Jan Willem van der Wolf trekt Economische Agenda

Jan Willem van der Wolf trekt Economische Agenda

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Gouda Onderneemt en gemeente Gouda hebben Jan Willem van der Wolf aangesteld als programma manager voor de Economische Agenda 2018-2020. Dat houdt in dat Van der Wolf de uitvoering gaat coördineren en trekken van de Economische Agenda.

Jan Willem van der Wolf programma manager Economische Agenda

Voorzitter Gouda Onderneemt Nico Voogt: ,,Wij zijn blij dat we Jan Willem kunnen aanstellen als programma manager. De Economische Agenda is de basis voor de succesvolle samenwerking van veel verschillende partijen. Er leeft veel, er zijn veel initiatieven en ideeën, maar de sleutel zit in de gecoördineerde uitvoering ervan. Jan Willem gaat ervoor zorgen dat we verder kunnen op de ingeslagen weg. Door de coördinatie van de lopende uitvoering en wellicht aanvullende projecten ter hand te nemen.”

Begin dit jaar werd de Economische Agenda 2018-2020 vastgesteld door de gemeente Gouda en ondernemersvereniging Gouda Onderneemt. Voor de gemeente Gouda, de vertegenwoordigde ondernemers in Gouda Onderneemt, de VBG en de SOG is de uitvoering van deze agenda erg belangrijk. Om deze uitvoering te borgen, is als programma manager Jan Willem van der Wolf (51) aangesteld. De Stolwijker zal met ondernemers en met de gemeente de projecten in het actieprogramma bewaken, de uitvoering organiseren of zelf ter hand nemen.

Van der Wolf is een bekende ondernemer in Gouda en de keuze voor hem wordt bij betrokken partijen breed gedragen. Hij was tot voor kort direct betrokken bij de leiding van het familiebedrijf, machinefabriek Altermij-De Gouwe BV. Eerder was hij voor Gouda actief via de RHID en als voorzitter van de Kamer van Koophandel, Regio Midden-Holland. Zijn ondernemerszin en kwaliteiten om resultaatgericht mensen en middelen te verbinden waren de belangrijkste redenen waarom hij gevraagd werd programma manager te worden voor de Economische Agenda 2018-2020.

Economische Agenda 2018-2020
In het actieprogramma ‘Economische Agenda 2018-2020’ staan initiatieven en projecten langs diverse thema’s die de economie in Gouda stimuleren. Variërend van structureel overleg in de regio tot de marketing van Gouda als vestigingsplaats voor ondernemers, van tegengaan kantoren- en winkelleegstand tot het aantrekken van een HBO instelling naar Gouda en de marketing gericht op meer klanten naar de stad.

De Economische Agenda is tot stand gekomen na overleg tussen de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt en wordt periodiek vastgesteld. De gehele economische agenda is te vinden op de website van de gemeente Gouda en van Gouda Onderneemt.

 


Foto: Digitaal Dagblad