Online winkelen wordt steeds populairder. De detailhandel is de afgelopen jaren dan ook flink veranderd. Mede daardoor is er deze week een grootschalig onderzoek naar koopgedrag in de Randstad gestart. Ook inwoners van Gouda zijn uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek.


De detailhandel is de afgelopen jaren veranderd. Waar het online winkelen een sterke groei heeft doorgemaakt, is op straat vaker leegstand zichtbaar en veranderen winkels in bijvoorbeeld horeca of woningen. Gemeenten en provincies zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang.

Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen en hoe tevreden ze zijn over de verschillende aankooplocaties. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en provincies bij het versterken en verbeteren van winkelvoorzieningen.

Het onderzoek wordt wederom uitgevoerd op verzoek van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. Ook Gouda neemt deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research.

Meedoen
Gouwenaars ontvangen namens de provincies een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. Deze huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via www.startvragenlijst.nl/kso2018. Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot.

Meer informatie
Voor meer informatie over het onderzoek is er de website www.kso2018.nl . Mailen kan naar info@kso2018.nl.