Roze Zaterdag in Gouda

25 June 2018, 10:50 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Theo Krins |


Gouda is een stad waar al eeuwenlang mensen uit alle windstreken zich vestigen. Een stad waar bekende historische personen de vrijheid vonden om zich te uiten, te doen waar zij in geloofden en hun denkbeelden te delen met de rest van de wereld.

De diversiteit die zo kenmerkend is voor Gouda, is ook waar de uitdaging ligt voor de stad en haar inwoners. De verschillen zijn groot en denkbeelden liggen soms ver uit elkaar. Dit jaar wil Gouda werken aan het zichtbaar maken van deze diversiteit en voor velen komt dit vandaag, op Roze Zaterdag, tot een hoogtepunt.Recht doen
Persoonlijk zet ik me als raadslid bewust in voor de acceptatie van iedereen en ben ik ook blij met de volgende passage in onze verkiezingsprogramma: "Wij staan voor een rechtvaardige stad waarin iedereen goed wordt behandeld, ongeacht ras, geslacht, godsdienst, levensovertuiging, seksuele geaardheid en talenten. Wij vinden dat de gemeente erop toe moet zien dat aan alle inwoners recht wordt gedaan. Daarom willen we dat het gemeentebestuur spreekt namens iedereen."

Tegelijk vind ik het als christen een onderwerp waar ik regelmatig mee worstel en ik was daarom ook erg benieuwd naar de inhoud van de viering op deze dag in de St.-Janskerk, in de wetenschap dat heel wat christenen naar deze viering hebben uitgezien, maar er ook christenen zijn die het pijn doet dat deze viering op deze dag (in deze kerk) plaatsvindt.

Verbinding
De dienst werd vorm gegeven door prachtige zang van Elise Mannah, Aaron Ayal en Eveline Leijdekkers. De Droominee (Rik Zutphen) en ds. Kim Magnee spraken heldere en verbindende taal en gaven stof tot nadenken. Bijzonder was dat diverse personen tijdens de dienst opstonden en hun eigen verhaal of dat van direct betrokkenen noemden.

Om een beeld te geven van deze dienst citeer ik enkele fragmenten uit de overdenking van ds. Magnee:

"Als liefde de weg is, dan is er ruimte voor al Gods kinderen. Want als liefde de weg is, dan zullen we met elkaar omgaan, wel, als familie. Als liefde de weg is, dan weten we dat God de bron is voor ons allen, dan zijn we broeders en zusters, kinderen van God." (Michael Curry)

"De echte kracht van de liefde vinden we niet daar waar mensen perfect zijn en waar alles klopt – en gelukkig maar, want dan zouden we heel lang naar de liefde moeten zoeken – nee de ware liefde vinden precies hier, tussen alle menselijk gedoe, in onze hoop en ons verlangen, daar waar mensen niet alleen liefhebben maar ook botsen, daar waar we elkaar kunnen vergeven omdat we geen perfectie van de ander en van onszelf verwachten, maar oog en hart hebben voor alle kanten van het mens-zijn in dit mooie lastige prachtige bestaan."

"Waar wij ons geliefd weten door God, waar wij voelen dat we er mogen zijn met alles wat we in ons meedragen: onze geaardheid, ons karakter, ons talent, ons onvermogen, onze hoop, precies daar leren wij ook God kennen, want op die manier is Hij liefde. God houdt van de schoonheid in ons en van de brokkenpiloot in ons."

"In de mooie animatie-film The Prince of Egypt (over het leven van Mozes) zit een prachtig liedje met als refrein de zin: Look at yourself through heavens eyes. Precies dat is wat we mogen doen: naar onszelf en elkaar kijken met de ogen van God, die bovenal een God is van liefde en ontferming. En die met dezelfde ogen van liefde kijkt naar alle mensen, hoe wonderlijk of anders ze in onze ogen ook zijn."

"Ik geloof dat dat onze grootste opdracht en ons grootste geschenk is: om in onszelf en in de ander altijd dat kind van God te zien. Dat is de roze bril waardoor we steeds mogen kijken. Die bril verhult niet dat we verre van perfect zijn, nog altijd is er de realiteit van onhandigheid, van verdriet en moeite en van teleurstelling soms, maar al die dingen zijn niet meer bepalend. 

Bepalend is de liefde die ruimte maakt om onszelf te zijn of steeds meer te worden, met al die prachtige, wonderlijke en ontroerende verschillen die maken dat de mensheid zo’n veelkleurig palet is. 

Liefhebben is de manier van leven die voortkomt uit het besef dat je uit God geboren bent en het is ook: de ander kunnen zien als beelddrager van God. Waar we dat kunnen met en door elkaar licht de heiligheid van God op in ons bestaan en komt er ruimte voor iedereen."

Recht doen
Deze blog leent zich niet voor een discussie over standpunten en overtuigingen. Ik laat de woorden staan zoals ze zijn gesproken.

Belangrijk is dat we het gesprek met elkaar gaande houden, elkaar liefhebben, wetend dat God ons liefheeft. En ook beseffen dat we in een gebroken wereld leven.

Daarnaast zal ik me als raadslid ervoor blijven inzetten dat in Gouda iedereen recht wordt gedaan en zich veilig en geaccepteerd kan voelen.

 

Zie ook www.theokrins.blogspot.nl
Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.