Gouda is veiliger geworden!

27 May 2018, 10:24 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Column Theo Krins |

Amsterdam is opnieuw de onveiligste stad van Nederland in de AD Misdaadmeter. Gouda daalt van plek 4 naar plek 8. De criminaliteit daalde bij ons, maar minder hard dan in andere gemeenten. Daardoor blijven we ondanks de veel betere cijfers in vergelijking met 2016 toch in de top-10 staan.


AD Misdaadmeter
Voor de AD Misdaadmeter is gebruikgemaakt van gegevens van de politie over 2017. De ranglijst van (on)veilige gemeenten komt tot stand door te kijken naar:


 • aangiftes en meldingen van 10 delicten:

 • woninginbraak,

 • inbraak in schuur, garage of tuinhuisje,

 • diefstal uit of vanaf een motorvoertuig,

 • diefstal van auto of motor,

 • zakkenrollen,

 • bedreiging,

 • mishandeling,

 • straatroof,

 • overvallen en

 • vernieling


Deze delicten worden per gemeente afgezet tegen het inwoneraantal. Bovendien worden de delicten gewogen naar de impact voor het slachtoffer, gebaseerd op onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau. Mishandeling telt op die manier zwaarder mee dan bedreiging, en woninginbraak zwaarder dan zakkenrollen.

Gemeenten met minder dan 4000 inwoners zijn niet meegenomen in de ranglijst. Dit zijn de Waddeneilanden Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog en de Gelderse gemeente Rozendaal.

Over de tien delicten die meetellen in de Misdaadmeter zijn in 2017 in totaal 13 procent minder aangiften gedaan. Dat komt niet alleen omdat er minder aangifte wordt gedaan. De criminaliteit neemt - volgens het AD - ook daadwerkelijk af.

Cybercrime
De Misdaadmeter kijkt niet naar cybercrime, omdat het een vergelijking wil maken tussen gemeenten: hoe veilig is je gemeente en waaraan zouden politie, justitie en gemeente meer aandacht moeten besteden. Cybercriminaliteit, zoals oplichting via internet of fraude via internetbankieren is niet gebonden aan een locatie.

Gouda
Gouda doet er de laatste jaren van alles aan om o.a. het aantal inbraken te laten afnemen.

1. Aanpak van High Impact Crime, met nadruk op aanpak woninginbraken

2.Aanpak van ondermijning

3.Voorkomen van radicalisering

4.Tegengaan van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

5.Terugdringen van sociale overlast

Met name het aantal woninginbrakenheeft invloed op de uitslag van de AD Misdaadmeter en met een daling van 21% van het aantal inbraken hebben we niet slecht gedaan. In de omgeving zijn overigens nog betere resultaten geboekt: Krimpenerwaard (-27,9%), Waddinxveen (-62,3%), Bodegraven-Reeuwijk (-49,4%) en Alphen aan den Rijn (-41,6%). Zuidplas deed het minder goed met een daling van slechts 5,2%

Meer overvallen in GoudaNaast een flinke daling van het aantal woninginbraken, zien we ook een forse verbetering bij inbraak schuur, autokraak, autodiefstal, zakkenrollen en vernielingen. Veel minder scoren we bij straatroof en overvallen, al gaat het absoluut gezien om een laag aantal misdrijven, 16 respectievelijk 7 meldingen.


Evaluatie veiligheidsbeleid

Dit jaar bespreekt de raad de evaluatie van het veiligheidsbeleid en duidelijk is dat we niet mogen gaan verslappen. Ondanks de forse daling van het aantal woninginbraken, autokraken en vernielingen zijn het aantal meldingen nog altijd hoog. Uit de evaluatie zal blijken welke instrumenten effectief zijn gebleken en waar mogelijk gekozen zal moeten worden voor een andere aanpak.


Wat ons betreft zullen we vervolgens samen met de inwoners (liefst op wijkniveau) moeten gaan bepalen welke inzet de komende jaren nodig is om de veiligheid in onze stad verder te verbeteren.


Theo Krins is fractievoorzitter van de ChristenUnie in Gouda en werkzaam als manager vermogensadvies bij verzekeringsmaatschappij Scildon, het voormalige Legal & General.