(G)een nieuwe poort voor de binnenstad...

19 April 2019, 09:35 uur
Columns
mainImage

Column Christiaan Quik |

(G)een nieuwe poort voor de binnenstad…
 
Al sinds november 2017 is er een burgerinitiatief die zich inzet voor de komst van een nieuwe poort van de binnenstad. Ik schreef er toen ook al een column over. Deze poort moet komen boven het Kleiwegplein. Nu lijkt de kans dat deze poort er gaat komen inmiddels gering… In deze column meer over dit initiatief, de reactie van het college en hoe we als ChristenUnie fractie hiernaar kijken.

Oriëntatieavond november 2017
Het ontwerp is gemaakt naar aanleiding van een oproep aan bewoners van het Wijkteam Nieuwe Park. In 2016 vroeg het wijkteam om met voorstellen te komen voor een markant oriëntatiepunt op het Kleiwegplein. Dit ook naar aanleiding van de herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied. Die uitdaging werd opgepakt door Sjaak de Keijzer (bewoner van de wijk) en Onno Trim. Ze hebben een ontwerp gemaakt dat op steun kan rekenen van het wijkteam Nieuwe Park, wijkteam Kadebuurt en Platform Binnenstad en haar randen. Van het idee is een trailer“een nieuwe poort in de binnenstad’ gemaakt. Ook heb ik als raadslid op een oriëntatieavond de gemeenteraad in november 2017 meegenomen in de meerwaarde van het investeren in de kwaliteit van openbare ruimte.

College ziet nieuwe poort niet zitten
Nog voordat het burgerinitiatief kon gaan regelen nam de gemeente al een afwijzende houding aan, terwijl de hoofdgedachte juist zo goed is, investeer meer in de openbare ruimte, dit kan het verblijf in de stad aangenamer maken. Denk aan steden als Rotterdam en Leeuwarden die hier wel oog voor hebben.

Een belangrijke reactie op vragen die de ChristenUnie fractie stelde was de volgende: Het college erkent het feit dat het Kleiwegplein een belangrijke stadsentree is, maar constateert tevens dat het vooral een druk verkeersknooppunt is en daarmee geen echt plein. Het is geen aantrekkelijke verblijfsruimte omgrensd door fraaie (plein)bebouwing. Het verlichtingsobject suggereert dat de plek de moeite waard is om te accentueren. Dat is niet het geval, in tegendeel, het voorstel accentueert juist het minst aantrekkelijke aspect daarvan. De inzet zou onzes inziens gericht moeten zijn op het brengen van rust in de openbare ruimte door deze aantrekkelijker te maken door heldere routes voor het langzaam verkeer, zoals overstekende fietsers en voetgangers met als doel dat het onvermijdelijke knooppunt van wegen minder als een hinderlijk obstakel wordt ervaren en gezien, maar juist meer als onopvallende, aangename en verbindende schakel tussen station en binnenstad.
 
Volgens mij zou bovenstaande argumentatie dus juist betekenen dat het toevoegen van een bijzondere verlichtingspoort op een plek die elke Gouwenaar kent, juist kan helpen bij het realiseren van een aangename verbindende schakel tussen station en binnenstad. Op dit moment is het voor toeristen die met de trein naar Gouda komen niet gelijk duidelijk waar de binnenstad is. Dit herkenningspunt zou daar juist een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
 
De overige vragen die we als ChristenUnie fractie stelden en antwoorden die werden gegeven kunt u hier lezen. 

De laatste raadsvergadering heb ik nogmaals laten weten dat we ons als ChristenUnie fractie niet kunnen vinden in de reactie van het college op dit breed gedragen burgerinitiatief: We kijken anders aan tegen de afweging van de veiligheidsaspecten en vinden een impuls in de kwaliteit van het Kleiwegplein met het toevoegen van een verlichte poort een kans die met beide handen had moeten worden aangegrepen. Daarbij denken we dat de gemeente meer zou moeten meedenken en zoeken naar kansen om wellicht in aangepaste vorm wel iets te doen met de kennis, energie en mogelijke cofinanciering die vanuit dit burgerinitiatief kan ontstaan. Hiermee kan dan wel een hogere ambitie van kwaliteit in de openbare ruimte worden bereiken. De bereidheid om mee te denken is bij de betrokkenen niet ontdekt in dit dossier. 

Tot slot
Wellicht dat dit initiatief toch nog leidt tot een mooie impuls voor Gouda. Daarbij zou het fijn zijn dat meer wordt gekeken naar hoe je dit soort kwaliteitsimpulsen en eventuele cofinanciering kan benutten voor je stad!  Desnoods op een andere plek… Dat is een fijnere houding en daar kom je denk ik verder mee als Gouda, dan gelijk aan te geven niet voor dit idee van een burgerinitiatief open te staan. Wat vindt u?

Zie ook www.christiaanquik.blogspot.nl

Christiaan Quik is raadslid voor de ChristenUnie Gouda en zet zich in voor de onderwerpen duurzaamheid, ruimtelijke ordening, mobiliteit en openbare ruimte.