Gouds Dagblad | 'Zorgpartners geen moment aan de tand gevoeld'

'Zorgpartners geen moment aan de tand gevoeld'

mainImage
Ton Broekhuisen met zijn moeder.

Goudse politieke partijen riepen deze week in een fysieke raadsvergadering zorginstelling Zorgpartners ter verantwoording. De Goudse politiek eiste opheldering van zorginstelling Zorgpartners over de situatie in verpleegtehuizen in de Goudse regio. Dit omdat lange tijd ongewis bleef hoeveel hulpbehoevenden in de tehuizen aan corona lijden, hoe hoog het aantal sterfgevallen daar is en of personeelsleden wel goed beschermd zijn. Om die reden had de gemeenteraad naast wethouder Dijkstra, ook Margot van der Starre, voorzitter van de raad van bestuur van Zorgpartners, uitgenodigd om de raad te informeren vanuit het perspectief van de zorginstelling. Ton Broekhuisen, die de gang van zaken onlangs aan de kaak stelde, keek mee.

"Ik heb de raadsvergadering via internet gevolgd. Gênante vertoning", aldus Broekhuisen. "Er was een half uur voor dit agendapunt uitgetrokken. Mevrouw Margot van der Starre hield een openingsbetoog dat ruim 23 minuten duurde. Sluw! Lees: ze maakte een 23 minuten lang durend STER-spotje (zeg maar: spot) over haar eigen organisatie Zorgpartners Midden-Holland. Waarschijnlijk in de veronderstelling dat ze een Oscar op kwam halen. Daarna kreeg ze van diverse partijen complimenten. Waarna er uiteindelijk nog anderhalve minuut overbleef om vragen aan haar te stellen. Vragen die van te voren naar haar waren gestuurd. Mevrouw Van der Starre is geen moment aan de tand gevoeld over de schimmige wijze van communiceren van Zorgpartners."

"Ze komt met een door de communicatieafdeling in elkaar gezet verhaal dat niet te checken is. Want niemand weet wat er achter de muren van de verpleeghuizen gebeurt. En dat is na woensdagavond dus gewoon zo gebleven. Ik dacht dat de trekker overgehaald zou worden. Maar het bleek een confetti pistool te zijn. Slappe hap... We kunnen niets checken! Want de verpleeghuizen zitten op slot. En de bewoners zijn niet in staat om misstanden aan de kaak te stellen. Daarom vind ik dit niet alleen misleiding. Maar ook laf. Bah!"

Zelf terug kijken? Zie: https://channel.royalcast.com/gemeentegouda/#!/gemeentegouda/20200520_1

 


Foto: Ton Broekhuisen