Steeds meer Gouwenaars vinden GoudApot

31 March 2018, 19:29 uur
Algemeen
mainImage
Digitaal Dagblad
Steeds meer Gouwenaars vinden GoudApot

GoudApot heeft in 2017 veel projecten en activiteiten van actieve Gouwenaars gesteund. Dat blijkt uit het jaarverslag dat GoudApot deze week naar de gemeente stuurde. GoudApot ontving in 2017 208 aanvragen, waarvan er 132 een financiële bijdrage kregen. GoudApot besteedde daarmee bijna de volledige 240.000 euro die de stichting voor inwonersinitiatieven beheert.

Voorzitter Robert Kreder: ,,Wij zijn blij dat steeds meer Gouwenaars GoudApot weten te vinden. En wij zijn er trots op dat wij veel mede-inwoners hebben geholpen hun initiatieven voor een nog mooier en beter Gouda uit te voeren.”

Voorbeelden van projecten die GoudApot in 2017 ondersteunde zijn 'Stoere buren bouwen bankjes' in Nieuwe Park. In dit project voegden buren zelfgemaakte bankjes samen tot een picknickset. Op die manier kunnen zij samen van het groen genieten. Ook de voorstelling 'Zwarte Sneeuw', waarin jongeren aan andere jongeren over de Tweede Wereldoorlog vertellen, ontving een financiële bijdrage van GoudApot.

GoudApot wees in 2017 55 aanvragen af; 17 aanvragen werden ingetrokken. Van het budget van 240.000 euro bleef in 2017 een kleine 2.000 euro in kas. GoudApot stort dit geld zoals is afgesproken terug naar de gemeente.

Verbeterde werkwijze
GoudApot slaagde er in 2017 in de werkwijze verder te verbeteren. Aanvragers krijgen meestal binnen zes weken uitsluitsel over hun aanvraag. De stichting heeft ook de uitleg bij afwijzingen verduidelijkt, zodat aanvragers daarmee bij een volgende aanvraag hun voordeel kunnen doen. Gouwenaars kunnen bovendien om een heroverweging vragen als hun aanvraag wordt afgewezen. Die mogelijkheid was er eerst nog niet. Meerdere teleurgestelde aanvragers maakten in 2017 van de mogelijkheid gebruik om met het bestuur van GoudApot in gesprek te gaan. Deze gesprek leidden tot een groter inzicht bij aanvragers over de voorwaarden en doelen van GoudApot. Behalve voor financiële steun konden Gouwenaars in 2017 ook voor adviezen bij GoudApot terecht.

Speerpunten voor 2018
Hoewel GoudApot positief terugkijkt op 2017 ziet het bestuur van de stichting nog volop mogelijkheden tot verbetering. GoudApot wil bereiken dat in 2018 de beoordelingsprocedure nog soepeler verloopt. Voor aanvragers moeten de voorwaarden van GoudApot en de motiveringen bij beoordelingen zo helder mogelijk zijn. En ook wil GoudApot aanvragers nog sneller duidelijkheid geven over de beoordeling van hun aanvraag.

GoudApot: inwoners met en voor inwoners
Stichting GoudApot ontvangt subsidie van de gemeente Gouda om geld te beheren voor inwonersinitiatieven in de stad. Het stimuleren van inwonersinitiatieven is een speerpunt van het college van burgemeester en wethouders. Met het oprichten van de stichting GoudApot is op een unieke wijze invulling gegeven aan dit speerpunt. Inwoners verdelen namelijk zelf het volledige gemeentelijke budget van 240.000 euro per jaar voor dergelijke initiatieven. Er is in Gouda bij de start van GoudApot geen extra geld voor inwonersinitiatieven vrijgemaakt. De stichting verantwoordt haar uitgaven aan de gemeente en bespreekt de resultaten tweemaal per jaar met de gemeente.

In 2017 behaalde GoudApot als vernieuwend voorbeeld van inwonersparticipatie het landelijk nieuws. Veel andere gemeentes klopten bij de stichting of de gemeente Gouda op de deur om zich over de werkwijze van GoudApot te laten informeren.