Gouds Dagblad | School is geen logische ontmoetingsplaats meer

School is geen logische ontmoetingsplaats meer

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Jongeren uit verschillende sociale groepen komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen in het onderwijs. Dat zegt de Onderwijsraad in het rapport Hoofdlijnen van Stand van educatief Nederland, dat deze week is gepubliceerd.

De school zou volgens de raad bij uitstek de plaats moeten zijn ,,waar jongeren moeten leren omgaan met verschillen, door te oefenen in het omgaan met conflicten en het respect bijbrengen voor andersdenkenden.”

De raad vindt dat er een ‘fundamentele bezinning nodig is’ op de organisatie van het onderwijsstelsel.

De scheiding tussen onderwijssectoren, schoolsoorten, leerwegen en opleidingen veroorzaakt dat leerlingen met verschillende sociale achtergronden elkaar steeds minder vanzelf ontmoeten. De scheiding maakt eveneens dat bepaalde groepen niet de kansen krijgen die ze zouden moeten hebben, zoals laatbloeiers. Dit heeft ook te maken met het vroege tijdstip waarop keuzes moeten worden gemaakt.


Foto: Digitaal Dagblad