Gouds Dagblad | Onderwijsraad: toetsen en examens voldoen niet

Onderwijsraad: toetsen en examens voldoen niet

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Toetsen en examens dragen onvoldoende bij aan de kwaliteit van het onderwijs. Dat geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs, concludeert de Onderwijsraad in een rapport.

Volgens het adviesorgaan worden toetsen nu vooral afgenomen om te bepalen of een leerling blijft zitten over overgaat. Toetsen zouden juist meer gericht moeten zijn op het beter begeleiden van leerlingen, zodat ze vooruitgang kunnen boeken.

Ook is er volgens de raad te weinig aandacht voor kwalitatieve toetsen, zoals mondelinge tentamens, presentaties en werkstukken. De nadruk wordt vooral gelegd op kwantitatieve toetsing, makkelijk meetbare, gesloten vragen. ,,Ook hier zien we een onevenwichtigheid, de kwalitatieve kant krijgt te weinig aandacht”, aldus de raad.

De onderzoekers stellen ook vast dat examens te vaak extern worden ingekocht, in plaats van dat ze door leraren zelf gemaakt worden. ,,Hierdoor voelen leraren en docenten zich minder eigenaar van hun onderwijspraktijk.”

Om controle te houden op de kwaliteit van examens zouden er volgens de Onderwijsraad onder meer interne examencommissies moeten komen op scholen.


Foto: Digitaal Dagblad