Gouds Dagblad | Kort slechte luchtkwaliteit na jaarwisseling

Kort slechte luchtkwaliteit na jaarwisseling

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht dat de luchtkwaliteit na de jaarwisseling in de steden ,,kortstondig slecht tot zeer slecht” zal zijn. Het afsteken van vuurwerk veroorzaakt smog door fijn stof, maar door de verwachte matige westenwind neemt de luchtvervuiling gedurende de nacht al geleidelijk af. Het RIVM baseert de verwachting op voorspellingen van het weerinstituut KNMI.

Een verhoogde concentratie fijn stof in de lucht door vuurwerk kan, samen met andere luchtverontreiniging, leiden tot (verergering van) klachten over longen en luchtwegen.

,,Vooral mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD, en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last ondervinden. Zij kunnen klachten voorkomen of verminderen door de eerste uren na de jaarwisseling binnen te blijven en zich niet overmatig in te spannen”, maant het RIVM. Soms kan de dokter met medicatie helpen.


Foto: Digitaal Dagblad