Gouds Dagblad | Danscentrum De Balzaal wil open, maar mag niet

Danscentrum De Balzaal wil open, maar mag niet

mainImage

Voor mensen die niet graag stilzitten en een dansvloer nodig hebben om hun expressie tot leven te brengen, hebben het extra moeilijk in deze corona tijd. Niet alleen vanwege de behoefte aan dansen maar ook het sociale aspect speelt daarbij een rol. Iemand die dat van dichtbij meemaakt en erover kan meepraten is Geny Wuestman, eigenaar van dansschool Dans en Leef. Net als de duizenden andere collega dansschoolhouders wil zij graag duidelijkheid van de overheid over de regels voor het  dansen. Die duidelijkheid heeft zij ook nodig om haar klanten te laten weten wanneer zij haar danslessen in De Balzaal in de voormalge Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda weer kan hervatten. 

In de, hopelijk naweeën van het corona tijdperk, weten diverse sectoren al wel waar ze aan toe zijn. Dit is echter geenszins het geval voor de ruim 3000 dansscholen in Nederland. Kennelijk is dit voor onze overheid een lastige hobbel die genomen moet worden. Van landelijke consensus is nog geen sprake. In de ene gemeente mogen dansscholen weer open terwijl de deuren van dansscholen in andere gemeenten gesloten moeten blijven. Samen met hun 1,4 miljoen dansers dringen de dansschooleigenaren nu stevig aan op duidelijkheid van het kabinet.

Er zijn nogal wat vragen die tot ‘hersenbrekers’ leiden. Valt dans onder cultuur, dan mogen dansscholen per 1 juni dertig mensen ontvangen. Valt dans onder sport, dan blijven ze vooralsnog tot 1 september gesloten. Wuestman zelf meldt dat de danssector nergens wordt genoemd in het overzicht van versoepelingen. En dat maakt het behoorlijk lastig. "Professionele dansers mogen al wel repeteren mits ze 1.5 meter afstand houden. Zij hoeven niet tot 1 juni te wachten. Hoe leg je dit uit aan onze dansers die wekelijks voor hun plezier komen dansen. Ze bewegen immers toch een stuk minder intensief dan de beroepsdansers. En in De Balzaal zijn alle soorten dans terug te brengen tot matig intensief bewegen", stelt de dansdocent.

Dansles veiliger dan boodschappen doen?
De dansvorm die Wuestman normaal geeft is biodanza. "Hierbij is het elkaar aanraken een algemeen ingeburgerd iets. Heel begrijpelijk dus dat we dat nu beter even niet kunnen doen."

Om haar deelnemers toch een beetje tegemoet te komen heeft Wuestman een variant ontwikkeld waarbij de dansbewegingen met inachtneming van de anderhalve meter regels kunnen worden toegepast. Dus geen biodanza in oorspronkelijk vorm maar wel een die er zo dicht mogelijk tegenaan komt. Tot grote vreugde van haar dansers die deze dansvorm afgelopen Hemelsvaartsdag al in de buitenlucht hebben mogen ervaren.

Zelf is Wuestman er heel duidelijk over: “Samen, op gepaste afstand en in een goed geventileerde ruimte een dansles volgen is waarschijnlijk veiliger dan boodschappen doen.”

De Goudse is niet de enige met vraagtekens over de situatie: ruim 1500 andere dansprofessionals sloten zich inmiddels aan bij de nieuwe alliantie Dansondernemers Nederland. “Door de druk van de coronacrisis zijn alle dansschooleigenaren verenigd, ongeacht de dansstijl die wordt gegeven. En het goede nieuws is dat die samenwerking al vruchten heeft afgeworpen: De dansondernemers overhandigden op 11 mei het Basisprotocol Dans aan de ministeries van VWS, OCW en EZK. Met dit protocol kan er vanaf 1 juni veilig lesgegeven worden aan kinderen, volwassenen en paren. “We willen nu echt snel groen licht om open te gaan”, aldus Wuestman.

Dans bevordert de gezondheid
Juist in een tijd waarin de volksgezondheid onder druk staat, is het belangrijk dat we weer lekker gaan dansen en bewegen. Volgens beweegprofessor Erik Scherder zou dit de oplossing zijn tegen het stilzitten, die de pandemie teweegbrengt. Matig intensief bewegen is goed voor lichaam en geest, zorgt voor een sterk immuunsysteem en haalt mensen uit een sociaal isolement. Dansen gaat bij uitstek over bewegen en muziek en dat is goed voor het brein en (dus) het denkvermogen. Bovendien heeft het heeft een bewezen positief effect op aandoeningen als parkinson en dementie.

Wuestman: “We staan klaar om de lessen van buiten weer naar binnen te verplaatsen. Ondanks dat het aantal deelnemers vanwege die anderhalve meter regel minder zal moeten zijn, kijken we er erg naar uit om elkaar weer in de dans te ontmoeten. In de vertrouwde Balzaal. Ik zal er alles aan doen om dit zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen.”


Foto: Hannah Hansen