Gouds Dagblad | 46 Coronadoden in verpleeghuizen van Zorgpartners

46 Coronadoden in verpleeghuizen van Zorgpartners

mainImage

In de verpleeghuizen van Zorgpartners in Gouda en omgeving zijn tot en met eind mei 46 bewoners overleden die waren besmet met het coronavirus. Dat meldt Zorgpartners op haar website. Zorgpartners heeft zorgcentra in onder meer Gouda, Bergambacht en Waddinxveen. De Goudse verpleeghuizen Prinsenhof, Hanepraij, Savelberg en Ronssehof werden getroffen door het coronavirus.

Zorgpartners maakt geen cijfers bekend per verpleeghuis. Volgens voorzitter van de raad van bestuur Margot van der Starre heeft dat te maken met de privacy-wetgeving. "Stichtingsbreed bedient Zorgpartners ruim 1300 intramurale cliënten. Bij onze cliënten hebben wij, van begin maart tot en met eind mei 2020, 566 COVID-19 testen afgenomen. Daaruit kwamen 154 positieve testuitslagen. In sommige gevallen zijn cliënten meerdere keren hertest, voordat zij COVID-vrij konden worden verklaard. Als we kijken naar unieke cliënten met een geconstateerde  COVID-19 besmetting betreft het in totaal 134 cliënten. Van cliënten waarbij COVID-19 is vastgesteld, zijn van begin maart tot aan eind mei 46 cliënten overleden", zo staat te lezen op de website van Zorgpartners.

Bij de sterfgevallen was volgens de organisatie vaak sprake van onderliggend lijden. "Nu het virus is uitgedoofd binnen Zorgpartners, is het ook mogelijk om de cijfers in een context te plaatsen. Een veel gebruikte vergelijking is die van de zogenaamde 'oversterfte'. Daarmee wordt duidelijk of er in een bepaalde periode meer bewoners dan anders gemiddeld genomen overlijden. Eventuele verschillen kunnen gerelateerd worden aan overlijden door de combinatie van onderliggend lijden met een coronabesmetting."

Het sterftecijfer ligt volgens Zorgpartners net onder het landelijk gemiddelde. Het CBS heeft het sterftepercentage bij de leeftijdscategorie 75- tot 90-jarigen over de weken van 11 tot en met 19 in kaart gebracht. De sterfte in deze leeftijdsgroep lag landelijk gemiddeld 42 procent hoger (zie website CBS). Over dezelfde periode bedraagt de oversterfte van Zorgpartners 36%.

Er zijn op dit moment geen besmettingen meer in de verpleeghuizen van deze zorginstelling. De bezoekmogelijkheden zijn recent versoepeld. "Het coronavirus is nu uitgedoofd binnen Zorgpartners Midden-Holland. We kunnen niet genoeg benadrukken welke rol onze medewerkers daarin hebben gespeeld. Wij zijn hen daar erg dankbaar voor. Het indammen van het virus zorgt er voor dat het bezoek aan onze bewoners weer op gang is gekomen. Heel erg fijn voor de bewoners en niet in de laatste plaats voor hun familie en naasten. Echter, het virus is niet weg. Het is niet uitgesloten dat er in de toekomst weer een besmetting plaats zal vinden. Wij blijven ons onverminderd inzetten om onze kwetsbare bewoners zo goed mogelijk te verzorgen en beschermen. We voelen ons daarbij elke keer weer gesteund door de mooie en hartverwarmende initiatieven uit de buitenwereld. Veel dank daarvoor, ook namens onze bewoners en medewerkers", aldus het bestuur van Zorgpartners.


Foto: Vanderloo Events