Politie overtreedt massaal de Arbeidstijdenwet

mainImage
Politie overtreedt massaal de Arbeidstijdenwet

Te lange werkdagen, te weinig pauzes, te veel nachtdiensten. De werkdruk bij de politie is zo hoog dat de arbeidstijdenwet dit jaar, net als vorig jaar, ruim 200.000 keer wordt overtreden. Politievakbond NPB noemt dit ‘absurd veel’.

De politie beschermt iedereen, behalve zichzelf. Eind vorige maand stond de teller op 173.000 overtredingen van de arbeidstijdenwet (ATW), die bedoeld is om werknemers te behoeden voor te lang werken. De politie houdt deze overtredingen zelf bij. De verwachting is dat het aantal dit jaar verder oploopt tot ongeveer 208.000.

Vorig jaar was het aantal overtredingen zelfs nog hoger: 228.000. Het aantal getelde overuren is ook enorm: 1,5 miljoen in 2017 en dit jaar een verwachte 1,36 miljoen uur. Politievakbond NPB is er zeer ontstemd over. ,,Het zijn absurd veel overtredingen”, vindt vakbondsvoorzitter Jan Struijs.


Foto: Digitaal Dagblad