De Zoetermeerse gemeenteraad stelt het besluit over de Holland Outlet Mall (HOM) uit tot 23 januari. Dat bleek tijdens de commissievergadering. Een deel van de oppositie toonde zich zeer kritisch over het outletcentrum. De raad heeft nog altijd veel vragen over onder meer over de gevolgen voor het verkeer, de parkeergelegenheid en de luchtkwaliteit. Ook bestaat er onduidelijkheid over de kosten die de gemeente moet maken voor de bouw van het outletcentrum, onder meer aan de infrastructuur.
Wethouder Mariëtte van Leeuwen (Lijst Hilbrand Nawijn) van economische zaken erkent dat de gemeente ‘serieuze kosten’ moet gaan maken, maar ze kan nog niet zeggen hoeveel. De wethouder wil de gemeenteraad inzicht gaan geven in de kosten. Wel zal dat slechts een raming zijn, want echte duidelijkheid over de kosten komt er pas als de plannen voor het outletcentrum verder zijn uitgewerkt. Van Leeuwen wijst erop dat ‘sommige aanpassingen aan de infrastructuur sowieso moeten gebeuren’.
De partij van Juliëtte Meurs-Troch is geen voorstander van een Holland Outlet Mall in de huidige vorm. ,,Er zijn te grote financiële risico’s aan verbonden en te veel onzekerheden om dit naar onze mening verantwoord door te zetten. Met de overschrijding met 180.000 euro van het eerste budget van 310.000 euro dat beschikbaar was voor een viertal onderzoeken inclusief een samenspraak-traject in het achterhoofd, lijkt het geen goede zaak om zulke bedragen verder te spenderen,” aldus Meurs-Troch.
De partij verwijst naar de vele miljoenenprojecten die al gaande zijn in Zoetermeer, zoals de verbouwing van het stadhuis, de bouw van een nieuwe (top)sporthal (Gymworld, red.), het realiseren van nieuwe ateliers en het beschikbaar stellen van een krediet voor het realiseren van de nieuwe huisvesting van het Stadsmuseum. Een nieuw overdekt outletcentrum erbij is volgens de partij te veel van het goede. ,,We hebben al een half miljoen uitgegeven en het zal steeds moeilijker worden om ermee te stoppen, omdat iedere volgende stap nog meer investering vraagt. Zoetermeer Vooruit heeft er te weinig vertrouwen in om hier achter te staan. We hopen op meer creatieve, alternatieve ideeën om het Stadshart een boost te geven, het Woonhart aantrekkelijker te maken en daarmee tegelijk de werkgelegenheid te bevorderen.”
Miljoenen bezoekers
De HOM moet in de plaats komen van het huidige Woonhart (23.000 vierkante meter) en wordt in eerste instantie 18.000 vierkante meter groot. Op termijn – 10 tot 15 jaar – moet het uitgroeien naar een winkelcentrum van 31.000 vierkante meter. De HOM kost zo’n 150 miljoen euro en moet jaarlijks zeker 6,5 miljoen bezoekers trekken. Op basis van meerdere onderzoeken naar de haalbaarheid en effecten van het outletcentrum heeft het college besloten om door te gaan met de ontwikkeling van de HOM. De coalitiepartijen in de raad (Lijst Hilbrand Nawijn, D66, VVD en PvdA) hebben nog geen besluit genomen.
Het stadsbestuur ziet het outletcentrum onder meer als een belangrijke impuls voor de werkgelegenheid in de stad. Van Leeuwen: ,,De HOM is een stormvloedkering voor de detailhandel, het wordt een centrum van internationale allure. Als we niets doen, gaat iedereen straks naar Leidsenhage en kampen wij met leegstand. Ik roep detaillisten op om mee te doen en niet aan de zijlijn te blijven roepen.”
Weerstand in regio
Vorige week verschenen er echter onderzoeken die een veel minder positief beeld schetsen van de effecten van het outletcentrum. Zo zouden de gevolgen voor ondernemers in Zoetermeer en de regio veel groter zijn dan blijkt uit de eerdere onderzoeken. De positieve effecten van de HOM zouden juist worden overschat.  In de regio bestaat veel weerstand tegen de komst van het outletcentrum. Gemeenten en ondernemers vrezen omzetverlies als de HOM er komt. Oppositiepartijen in de Zoetermeerse gemeenteraad zijn ook kritisch over het outletcentrum. Meerdere raadsleden constateren een gebrek aan draagvlak bij winkeliers en omwonenden.