PostNL voert de komende tijd een aantal veranderingen door binnen het netwerk van brievenbussen in Zuid-Holland. Dat heeft ook gevolgen voor Gouda: in onze stad verdwijnen er ook brievenbussen. Hoeveel dat er uiteindelijk zijn, is nog niet bekend.
,,Daar gaan wij inderdaad op termijn het een en ander over bekendmaken. In de tussentijd verwijzen wij een ieder naar de informatiepagina op onze website. Hierin kun je al veel achtergrondinformatie vinden over deze landelijke herinrichting”, zo vertelt Marc Potma, woordvoerder van PostNL.
De reden voor de aanpassing is volgens PostNL dat mensen in Nederland steeds minder post versturen. Potma: ,,Onze chauffeurs die de brievenbussen legen, komen daardoor steeds meer brievenbussen tegen waar bijna niets meer in zit. Deze brievenbussen worden dus eigenlijk (bijna) niet meer gebruikt. Daarom verwijderen of verplaatsen we deze brievenbussen naar een andere locatie waar meer mensen komen, zodat de brievenbus weer vaker wordt gebruikt. Denk hierbij aan locaties zoals supermarkten, trein- of busstations en locaties aan het begin van een woonwijk. Ons uitgangspunt blijft dat de brievenbussen voor iedereen bereikbaar moeten blijven, ook voor mensen die minder mobiel zijn. Daarnaast houden we ons aan de afstandseis voor brievenbussen die de Postwet ons voorschrijft.”
,,We kijken of brievenbussen voor iedereen bereikbaar kunnen blijven, ook voor mensen die minder goed ter been zijn. Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen blijven om die reden staan. Ook het aantal verlaagde brievenbussen blijft ongewijzigd. Als een brievenbus vervalt, wordt dit minimaal drie weken van tevoren op de betreffende brievenbus zelf aangegeven. Bewoners ontvangen op het huisadres een brief met informatie”, aldus Potma.
Hieronder vind je een korte film over het locatienetwerk van de toekomst.

Wat betekenen deze veranderingen?
Brievenbussen worden verplaatst naar locaties waar veel mensen komen
Brievenbussen die niet of nauwelijks worden gebruikt worden verwijderd
Brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen worden niet verplaatst of verwijderd
Voor iedereen bereikbaar
We begrijpen dat het aanpassen van de brievenbussenlocaties ingrijpend kan zijn. Daarom bekijken we per regio welke locaties geschikt zijn voor de brievenbussen. We overleggen dit met zowel landelijke als lokale belangenorganisaties voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn. Samen met deze partijen stellen we de locaties vast voor onze brievenbussen. Zo zorgen we er samen voor dat de brievenbus voor iedereen bereikbaar blijft.
Dit betekent dat we niet alle brievenbussen in één keer verwijderen, maar op verschillende momenten in verschillende regio’s. Onderstaande planning is onder voorbehoud, het is voor ons belangrijk dat er weloverwogen keuzes worden gemaakt. De regio Zuid-Holland Noord is tussen november 2017 – januari 2018 aan de buurt. Zuid-Holland Zuid in de loop van 2018.
Hoe word je geïnformeerd?
Je ontvangt een brief twee weken voorafgaand aan de wijzigingen van de brievenbussen in jouw buurt. Bij deze brief vind je een lijst met alle brievenbussen die bij je in de buurt blijven staan.
Postwet
In woonkernen met meer dan 5.000 inwoners is binnen een straal van 1.000 meter een voor het publiek bestemde brievenbus. Voor 1 januari 2016 was deze afstandseis 500 meter. Buiten woonkernen met meer dan 5.000 inwoners is binnen een straal van 2.500 meter een voor het publiek bestemde brievenbus.