De Prinses Julianaschool in Gouda heeft vrijdag haar eerste lichting mediatoren gehuldigd op het schoolplein. Negentwintig leerlingen uit de bovenbouw volgden een cursus van drie dagdelen via de vreedzame school. Zij kregen – toegejuicht door de hele school – hun diploma overhandigd. Met ‘Zij kunnen het oplossen’, verwoordde een peuter wat deze jongens en meisjes in koppels dagelijks tijdens de pauzes op het schoolplein gaan doen.

De mediatoren zijn herkenbaar aan een hesje en bieden bij conflicten hun hulp aan om het op te lossen. Als hun hulp wordt aanvaard, gaan ze in gesprek. Met als belangrijkste regels: niet schelden, niet door elkaar heen praten en je best doen om het op te lossen. Er is op school een speciaal hoekje ingericht om rustig te kunnen zitten. De mediatoren begeleiden het gesprek. Zij dragen dus niet de oplossing aan, maar zij kunnen wel tips geven.
De Julianaschool is in januari 2015 gestart met de vreedzame school, die een compleet programma biedt voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. In Gouda zijn zeven vreedzame scholen, landelijk ruim 800.
Op het plein stonden bij de huldiging ook veel trotse ouders. Zij ervaren ook thuis dat hun kinderen nu vaardig inspringen bij een geschil.

Foto: huldiging op het schoolplein (fotograaf: Wilma Neefjes)