Opnieuw duikt Zembla in het kunstgrasdossier. Zo is het gebruik van rubbergranulaat van oude autobanden in kunstgrasvelden mogelijk milieuvervuilend. Ergo, kunstgrasvelden zouden de grond ernstig vervuilen. Er komen stoffen uit het granulaat vrij die in bodem en water terecht kunnen komen, waaronder zink en minerale oliën.
In het afgelopen jaar besteedde ZEMBLA twee maal aandacht aan de mogelijke gezondheidsrisico’s van het rubbergranulaat. Mede naar aanleiding van die uitzendingen deed het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) nader onderzoek naar het rubbergranulaat. Dat nam de discussie over de gezondheidsrisico’s niet helemaal weg, maar het RIVM wees er ook op dat er milieurisico’s aan het gebruik van het rubbergranulaat kleven. Veel eerder al, in 2007, heeft het RIVM hier ook al op gewezen.
In ons land liggen inmiddels enkele duizenden velden met rubbergranulaat. Iedere zomer worden tientallen van die velden gerenoveerd. ZEMBLA onderzocht of er onder die kunstgrasvelden inderdaad bodemverontreiniging is opgetreden. Daarbij deed de redactie Gouda aan. En wel de renovatie van de kunstgrasvelden van hockeyvereniging GMHC. En kwam daarbij tot aarde schokkende ontdekkingen.
Kijk naar ‘Tot op de Bodem’, waarbij de hockeyvelden van GMHC en de gemeente Gouda (vanaf de achtste minuut) op de korrel worden genomen.
Vorig jaar plaatste het programma al ernstige vraagtekens bij de vermeende veiligheid van verpulverde autobanden (waar lood, enzeem, zink, olie en kankerverwekkende PAK’s in zijn aangetroffen) op het kunstgras en zette het dit jaar kanttekeningen bij een RIVM-onderzoek over de kwestie.
Ons land kent enkele duizenden kunstgrasvelden met rubbergranulaat. Tijdens de zomerstop worden tientallen van deze velden gerenoveerd. Zembla wordt getipt dat deze vervanging van velden ernstige milieuschade zou opleveren. Tijdens de vervanging van dit veld in Amersfoort moet een bodemsaneringsteam de grond onder het kunstgras reinigen.
Zink en kobalt
Het is namelijk te vervuild door de rubberen korrels en rubberen matten onder het veld. Hierdoor zijn grote stukken rubber vermengd met zand, wat leidt tot zware verontreiniging van de grond met zink en kobalt. Na de eerste uitzending van Zembla over de gevaren van het granulaat vervangt Ajax haar kunstgrasvelden. Ook hier wordt ernstige verontreiniging aangetroffen onder de mat.
De tekst gaat hieronder verder.
De 100.000 euro die bij de sanering van de vervuilde grond komt kijken, is volgens André de Jeu, directeur Sport en Gemeenten, collateral damage. ,,Het is de vraag of het dan sanering is of de afvoer van bouwstoffen.”
Onderzoeksbureau Intron (later SGS Intron) deed verschillende onderzoeken naar de zinkuitloging bij de velden, in opdracht van de brancheorganisaties VACO en RecyBEM en verschillende sportorganisaties. Dit bureau concludeerde dat het zink geadsorbeerd wordt aan het zand. Zembla en deskundigen stellen daar vraagtekens bij.
Bodemkundige Theo Edelman is met stomheid geslagen. ,,Het bodemleven krijgt een klap”, zegt hij, wijzend op de grote hoeveelheden zink in de grond. ,,Het is ongelooflijk dat er niet meer ophef over ontstaan is. Dit is in strijd met alles wat ik geleerd heb en het is een economisch delict volgens de letter van de wet.”
Dit voorjaar brachten de vier grote steden en brancheorganisatie BSNC een onderzoeksrapport uit, waaruit blijkt dat veel van de rubber korrels die op de kunstgrasmatten liggen verspreid raken in de omgeving. Wat betekent deze verspreiding van het rubber voor bodem en water?
ZEMBLA onderzoekt ondertussen verder: wie zijn er verantwoordelijk voor de mogelijke milieuschade en hoe gaan de gemeenten, de bandenbranche en de aannemers die kunstgrasvelden aanleggen hiermee om?