Een overwinning voor omwonenden Koningin Wilhelminaweg en Onder de Boompjes. Zo voelde het gisteravond na de behandeling van het mobiliteitsplan in de raadsvergadering. Daaruit kwam naar voren dat de gemeente actief met omwonenden gaat samenwerken voor een voor veiligere Koningin Wilhelminaweg en Onder de Boompjes.
De moties van de SP over de aanpak van de verkeersveiligheid Koningin Wilhelminaweg/Goudkade/Onder de Boompjes worden door de gemeenteraad gesteund. In de moties roept de SP de gemeente op om actief samen te werken met omwonenden bij de aanpak van de kruising van de Koningin Wilhelminaweg met de Goudkade/Onder de Boompjes. Daarnaast steunde de gemeenteraad de wens van de SP om verder te kijken dan alleen de kruising. ,,Ook de Koningin Wilhelminaweg en Onder de Boompjes moeten veiliger worden. Dat is de uitdrukkelijke wens van bewoners. Zij hebben hier concrete voorstellen”, aldus SP-woordvoerder Hans van Dijk.
De SP ging in juni in gesprek met de omwonenden. Aanleiding was de uitkomsten van het onderzoek dat de SP deed naar de verkeersveiligheid in Gouda. Van Dijk: ,,Hieruit bleek dat de kruising Koningin Wilhelminaweg – Onder de Boompjes – Goudakade door de meeste inwoners als gevaarlijke verkeerssituatie genoemd werd. De SP wilde weten hoe belangrijk de buurt het vindt dat de deze gevaarlijke kruising wordt aangepakt. Uit deze gesprekken met buurtbewoners bleek dat de zorgen over de verkeersveiligheid van het kruispunt breed gedragen worden. Daarnaast werden ook andere gevaarlijke verkeerssituaties op de Koningin Wilhelmina weg en Onder de Boompjes genoemd. Veel buurtbewoners gaven ook aan zich in te willen zetten voor een veiligere en betere oplossing van de verkeerssituatie.”
Op 23 augustus kwamen buurtbewoners samen om, op uitnodiging van de SP, te spreken over de hoognodige verbetering van de verkeersveiligheid rondom de kruising. Die avond werd door de bewoners besloten om tijdens de behandeling van het mobiliteitsplan te pleiten voor een veilige verkeerssituatie in hun buurt. Bewoners Zita Smits en Marjo Smit namen de handschoen op en spraken de gemeenteraad toe op 6 september tijdens de eerste bespreking van het mobiliteitsplan.
Op 4 oktober om 20u00 staat een nieuwe bewonersbijeenkomst gepland in de Vriendschap, postduivenvereniging aan de Koningin Wilhelmina weg. Dan bepalen de bewoners welk vervolg hun acties voor een veilige verkeerssituatie in hun buurt zal krijgen.