Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima noemden het streekbezoek dat ze dinsdag 21 februari aan de Krimpenerwaard brachten ‘zeer geslaagd’. Ze genoten zichtbaar van de vele open en informele gesprekken die ze met verschillende mensen uit de Krimpenerwaard voerden en van de vele Oranjegezinden die ze in ieder dorp hartelijk verwelkomden.
Het inhoudelijke programma was besloten, maar op verschillende momenten in het programma was er ruimte voor publiek om het koninklijk echtpaar in het echt te zien, om ze toe te juichen en ze toe te zwaaien. Maar ook om ze de hand te schudden en om een praatje met ze te maken.
De Koning en Koningin begonnen hun streekbezoek in Krimpen aan den IJssel en bezochten aansluitend in de gemeente Krimpenerwaard Gouderak, Berkenwoude en Bergambacht. Tijdens het bezoek stond het thema ‘De kracht van de Krimpenerwaard’ centraal.

Bij het gemeentehuis van Krimpen aan den IJssel werden de Koning en Koningin rond 10u00 ontvangen door de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland, Jaap Smit. De Krimpenerwaard bestaat sinds de herindeling van 1 januari 2015 uit twee gemeenten: Krimpen aan den IJssel en Krimpenerwaard. Het Koninklijk Paar ontmoette de burgemeester van Krimpen aan den IJssel, Martijn Vroom en de burgemeester van Krimpenerwaard, Roel Cazemier. Zij spraken over de bestuurlijke kracht van de Krimpenerwaard, de recente herindeling en de rolverdeling en interactie tussen gemeente en gemeenschap. Aansluitend vond in het gemeentehuis een gesprek plaats met onder meer Riek Bakker, trekker van een burgerinitiatief over mogelijke ontwikkelrichtingen voor de Krimpenerwaard.

Na de gesprekken in Krimpen aan den IJssel vertrok het Koninklijk Paar richting Gouderak. Onderweg naar Gouderak werden zij bijgepraat over de dijkversterking langs de Hollandse IJssel. In Gouderak bezochten de Koning en Koningin gastenboerderij ’De Appelgaard’. Deze oorspronkelijke melkveehouderij is vanwege het verkopen van gronden voor natuurontwikkeling omgebouwd tot een bed & breakfast met daarnaast een bedrijf voor jongvee. De landbouw in dit gebied ziet zich geconfronteerd met bodemdaling en natte veenbodem. Op de gastenboerderij spraken de Koning en Koningin met agrariërs en natuurorganisaties over deze uitdagingen, duurzaam ondernemen en natuurontwikkeling in samenspel met landbouw.Het Koninklijk Paar vervolgde hun streekbezoek in zalencentrum De Zwaan in Berkenwoude. Hier stond het thema ‘De kracht van de gemeenschap’ centraal. Dit zalencentrum fungeert als centrale locatie voor verschillende verenigingen en voorzieningen in deze kleine kern. De Koning en Koningin ontmoetten hier vrijwilligers van diverse organisaties uit de Krimpenerwaard, waaronder buurtverenigingen en asielzoekers met hun taalmaatjes. Ook spraken zij met jongeren over hun toekomst in de Krimpenerwaard.In Bergambacht deden de Koning en Koningin het bedrijf Koninklijke Otolift Trapliften aan. Zij kregen daar een korte rondleiding door het bedrijf en spraken met verschillende ondernemers uit de Krimpenerwaard. Het gesprek ging over de kwetsbaarheden en de kansen van ondernemen in een regio waar het behoud van het landschap van groot belang is en over de innovatiemogelijkheden die de regio biedt.

Het streekbezoek werd afgesloten in het voormalige gemeentehuis van Bergambacht. Daar was een informele ontmoeting met een aantal mensen die bij de organisatie van dit bezoek betrokken waren. Daar vertrokken ze om 15u30.