De gemeente Gouda gaat haar inwoners die de beste bijdragen leveren aan de veiligheid in en van de stad belonen. En wel met de zogenoemde Veiligheidsprijs.

Het idee en het voorstel komt van de SGP en de ChristenUnie en wordt de komende maanden verder uitgewerkt. De motie werd ondersteund door GroenLinks Gouda. De Goudse gemeenteraad nam het voorstel woensdagavond tijdens de begrotingsraad aan. Met een krappe meerderheid: 19 stemmen voor en 15 stemmen tegen.

Het ligt in de lijn der verwachting dat de prijs volgend jaar voor het eerst wordt uitgereikt.