,,Wij zijn trots! NOS noemt Gouda als uitzondering waar wordt meegedacht en waar burgerinitiatieven wél kans maken”, zo meldt de gemeente Gouda.


De participatiesamenleving, waarin van burgers wordt gevraagd meer zaken zelf te regelen, heeft exact vier jaar na de introductie in de Troonrede nog een elitair karakter. Dat concludeert kenniscentrum Movisie uit het beschikbare onderzoek naar dit stokpaardje van het kabinet Rutte-II.
Het zijn vooral blanke, hoogopgeleide Nederlanders die bijvoorbeeld een zorgcoöperatie beginnen of een mantelzorgwoning bouwen voor hun ouders. Daardoor dreigt volgens Movisie een tweedeling te ontstaan. Enerzijds is er een elite die de weg kent en het goed weet te regelen. Anderzijds is er een klasse van lageropgeleiden, migranten, sommige ouderen en mensen met een licht verstandelijke beperking die dat niet lukt. ,,Terwijl dat voor hen juist hard nodig is”, onderstreept Movisie in zijn analyse.
Burgerinitiatieven passen niet altijd in de bestaande kaders en regels, en er is bij ambtenaren soms onvoldoende bereidheid om daar flexibel en creatief mee om te gaan, is de breed gedeelde klacht. ,,De gemeente is tot nu toe vooral een hobbel geweest omdat er zoveel regelgeving is en niets kan en niets mag”, vertelt een van de initiatiefnemers.
Maar er zijn ook uitzonderingen: sommige gemeenten reageren juist positief op een burgerinitiatief en denken actief mee. Het meest in het oog springende voorbeeld is Gouda, waar inwoners zelf bepalen waaraan de subsidies voor dit soort plannen worden besteed. ,,Als het nodig is, kunnen we een ambtenaar ’s nachts in het weekend bellen”, meldt een tevreden bewoner over het team dat dit project begeleidt.


Zie ook hier nos.nl/de-participatiesamenleving-is-vooral-iets-voor-hogeropgeleiden.html