In het Goudse Stadhuis op de Markt was maandagavond een bijeenkomst tussen raadsleden en ondernemers uit de binnenstad. De avond werd gehouden door de ondernemersvereniging binnenstad S.O.G.
Helaas was de opkomst van ondernemers erg laag. Kennelijk hebben de Goudse ondernemers geen belangstelling voor de lokale politiek die nu, en straks na de verkiezingen in maart, wel besluiten neemt over de binnenstad.
Ondernemers en raadsleden wisselden nuttige standpunten uit, vrij en onbevangen want de pers was om die reden uitdrukkelijk niet uitgenodigd.
Wat er besproken is, weten wij van het Gouds Dagblad niet, maar dat krijgen we wellicht nog wel te horen…