,,We moeten nu doorpakken…, dat was de slogan en de rode lijn in de openingsspeech van Michiel Bunnik (voorzitter VNO-NCW Rijn Gouwe en dagvoorzitter) bij het Miljoenenontbijt in De Goudse Schouwburg. Weer vele ondernemers uit Gouda en de Goudse regio namen de moeite vroeg op te staan en op pad te gaan om te luisteren naar de actuele en inspirerende verhalen van Barbara Baarsma (directeur Kennisontwikkeling Rabobank) en Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW). En natuurlijk naar de bijdrage van Michiel Bunnik.


Hierbij de integrale speech van Michiel Bunnik:
Een heel goede morgen. Dank dat jullie allen zo vroeg naar hier zijn getogen voor de 16e editie van het Miljoenenontbijt. We leven 20 september 2017, de dag na prinsjesdag en ik heet u – namens VNO-NCW RijnGouwe, onze sponsors Rabobank Gouwestreek, Visser& Visser Accountants & Belastingadviseurs en Van Riessen advocaten van harte welkom in de Goudse Schouwburg.
Tijdens het Miljoenenontbijt willen we met organisaties uit onze regio, reflecteren op de miljoenennota. Wat betekent de nota voor onze economie en wat de gevolgen zijn voor u.
Het demissionaire kabinet heeft goed op de winkel gepast. Na 1780 dagen sluit zij haar boeken met een nette (brug)begroting. Ik denk dat we respect kunnen hebben voor de moeilijke periode waarin het kabinet moest samenwerken en waarin zij geslaagd is om mee te werken aan verdere stabiliteit van ons land. De crisis heeft er goed in gehakt. Zij heeft veranderingen gebracht en
we hebben er hopelijk iets van geleerd.
Het gaat goed met Nederland en onze regio. Hoog over zouden we kunnen zeggen dat de economie aantrekt en er weer vertrouwen is om te investeren. Ook bij onze ondernemingen. Iedereen gaat er in de begroting voor 2018 iets op vooruit. Dit mag ook, want in de afgelopen kabinetsperiode zijn burgers en bedrijven enorme lastenverzwaringen tegengekomen. Het lijkt me redelijk dat we hier iets van terugzien.
De miljoenennota 2017 kent geen ingrijpende beleidswijzigingen. Dit wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Zo doen we dit namelijk in een democratie. Ik heb eens even opgezocht hoelang andere kabinetten over hun formatie deden. Een snelle formatie kon ooit in 10 dagen. (is overigens lang geleden) Het huidige record van 208 dagen stamt uit 1977 en staat op naam van het kabinet-Van Agt. Als er op 9 oktober nog geen nieuwe regering is, wordt dat record verbroken.
Toch jammer dat het vertrouwen van de kiezer in de politiek hiermee wordt aangetast. Liggen al die partijen, die nu een coalitie moeten vormen dan zo ver uit elkaar? Nee, natuurlijk niet! Helemaal niet als het gaat over economie, samenleven, welzijn en geluk… we willen allemaal meer werkgelegenheid en goed verzorgd blijven.
Laten we doorpakken, met vertrouwen en op zoek gaan naar de oplossingen die we nodig hebben. Verder bouwen. Want waar het vertrouwen groot is, vindt snellere besluitvorming plaats. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar als ik in mijn bedrijf te lang wacht met het nemen van beslissingen, dan leidt dit onherroepelijk tot schade of calamiteiten. Doorpakken. Ga met elkaar in een ruimte zitten en kom er niet eerder uit dan dat er een akkoord is. Zo zien wij het graag.
Goed. De algemene beschouwingen kunnen vandaag vanwege de nog lopende coalitie onderhandelingen worden weggelaten. Vandaar misschien deze lightversie van de miljoenennota. Een versie 1.0 waarvan je weet dat er nog vele aanvullingen mogelijk zijn. En komen.
Toch een paar opmerkingen. Het kabinet legt in de Miljoenennota de nadruk op: de veel hogere economische groei dan verwacht de daling van de werkloosheid in lijn met wat verwacht werd bij het regeerakkoord vijf jaar geleden aanzienlijk positievere overheidsfinanciën dan iedereen verwachtte aantrekkende lonen en inflatie verbeterde koopkracht voor vrijwel iedereen Nieuw kabinet.
We zitten niet echt te wachten op BTW verhogingen hoor. Ook niet in het lage tarief. Dit gaat ten laste van onze omzet. Zoals meerdere ook geldt voor andere fiscale regels. Schaf het dan maar af. Lastenverzwaringen zouden wat ons betreft eens moeten worden bezien vanuit een -return-on-investment- perspectief. Zo doen wij het ook met onze investeringen. Verlos ons van onevenredige lasten en risico’s in het werkgeverschap, die er nu voor zorgen dat we bijna geen vaste contracten meer durven aan te bieden.
Ja, en we hebben een tekort aan goed geschoold personeel. Met name in de techniek/maakindustrie. Investeren in een centrum voor innovatief vakmanschap (CIV Smart technology) is wat ons betreft een must! Maak techniek veel aantrekkelijker. Start vandaag nog de campagne. Zonder goed geschoold personeel komen we niet verder. Leidt mensen op voor de kansrijke beroepen van
nu en stimuleer permanente educatie zodat we echt gemotiveerde mensen kunnen plaatsen in de nieuwe beroepen die zullen ontstaan. En zorg dat deze mensen hun werk kunnen bereiken van waar zij wonen. Een goede infrastructuur, ook met het oog op de projecten die nu worden gebouwd.
Nieuw kabinet, er ligt een taak voor jullie. Het staat in de Miljoenennota! U ziet uw rol bij innovatie, klimaat en ondernemerschap. Yes! Een kabinet dat over ondernemerschap spreekt. Dit spreek ons aan. U hoort het goed. Ondernemerschap is leading. En dit was het altijd. Nederland staat namelijk voor een aantal belangrijke transities. We moeten hier nu in doorpakken. Van fossiel
naar duurzaam, van analoog naar digitaal. Van regionaal naar mondiaal en van wegwerp naar circulair. Steden krijgen een belangrijkere functie. Nederland wordt ‘DE’ Sustainable Urban Delta. Een voorbeeld van hoe mensen kunnen samenleven, werken, wonen en recreëren op een bescheiden grondoppervlak.
De 1,5 miljard extra aan investeringen die nu in het krachtiger maken van de economie worden gepompt….U begrijp het. Met deze opgave. En alles wat er al ligt zoals kantoren- en winkelleegstand, het te kort aan betaalbare woonruimte en de behoefte aan infrastuctuur en goede OV verbindingen. De injectie is nog te weinig. We hebben zeker 2 tot 2,5 procent groei per jaar nodig om de nieuwe verdienkrachten die gaan komen te benutten in bijvoorbeeld de digitalisering, de energietransitie, in het milieu en het internationaal zaken doen.
Nederland zou een leidende positie moeten krijgen in de combinatie welvaart, duurzaamheid en kansen voor iedereen. Het bedrijfsleven kan hier een belangrijke rol van betekenis spelen. Ja, hiervoor is ook bij u ondernemerschap nodig. Focus, beslis en zet door.
Denk eens na. De spaaroverschotten die we nu hebben zouden we kunnen aanwenden voor investeringen. Niet in verouderde stelsels die aan het einde van hun levensduur zijn, maar in kansrijke innovaties, groeiende markten en nieuwe ontwikkelingen. We moeten creatief zijn. Alleen al op het gebied van de circulaire economie lopen we internationaal voorop. Een super kans om dit verder
internationaal uit te nutten. Onze kennis en kunde op het gebied van bodemdaling, waterhuishouding en dijkversterking kunnen we over de hele wereld toepassen.
Daar bovenop. Als onze universiteiten en kennisinstellingen gezamenlijk zouden optrekken en samenwerken met het bedrijfsleven en overheid. Dag Silicon valley! Hallo Dutch Valley!! Ik heb onlangs gelezen dat we met onze kennis over stedenbouw en landbouw, steden zouden kunnen bouwen in de Sahara en zo iets kunnen doen aan grote migratievraagstuk dat op ons afkomt. Laten we hier nu eens het voortouw nemen.
Nieuw kabinet. Ik vraag u. Kijk eens goed naar onze bedrijven. Wij bieden u werkgelegenheid en kunnen met ondernemerschap en vindingrijkheid een nog betere welvaart creëren. En natuurlijk doen we dit samen. Welvaart rekent bovendien af met intolerantie en xenofobie. Laten we we de uitdaging aangaan en samenwerken aan een welvarend en duurzaam Nederland met kansen voor
iedereen!
Hans de Boer -landelijk Voorzitter VNO-NCW- is ruim voor de verkiezingen de lobby gestart voor 8 investeringsprogramma’s met 2 katalysatoren. Dit is NL Next Level. Het kabinet is inmiddels al gestart met het opbouwen van Invest-NL, de nieuwe investeringsinstelling. Dankzij deze instelling kunnen naar een investeringsaanpak voor bijvoorbeeld de energietransitie.
Hier zullen we het vandaag ook over hebben…