De Hollandsche IJssel, waar van oudsher veel bedrijvigheid is en veel fabrieken gevestigd zijn en waren, biedt ook volop kansen voor recreatieve en toeristische activiteiten op het water en langs de oevers van de Hollandsche IJssel. Dat is de uitkomst van een tweede bijeenkomst Waterrecreatie en Erfgoed Hollandsche IJssel voor maatschappelijke organisaties, recreatieondernemers, bestuurders en ambtenaren van gemeenten, provincies en waterschappen en voor raadsleden van de gemeenten aan de Hollandsche IJssel.
De aanliggende gemeenten spraken af dat zij het voortouw nemen voor het ontwikkelen van een programma. Dat zou zomer 2017 gereed moeten zijn. Intussen kan iedereen die een kans ziet, die al proberen te verzilveren.
Gevoed door het enthousiasme van alle betrokkenen, beslaat het tracé inmiddels de gehele Hollandsche IJssel, dus van IJsselstein tot Capelle aan den IJssel. Alle acht aanliggende gemeenten, drie waterschappen en twee provincies zijn in meer of mindere mate aangehaakt, evenals heel veel maatschappelijke organisaties en recreatieondernemers.
Waarom de Hollandsche IJssel?
Langs de IJssel waren in de 13e tot 19e eeuw veel steenfabrieken gevestigd, voor de bouw van kastelen, kerken, stadswallen, bolwerken en kademuren. De klei werd uit de (uiterwaarden van de) IJssel gebaggerd en had een samenstelling waarvan een zogenaamde ijsselsteen (kleine, gele steen) kon worden gebakken. Oorspronkelijk was de Hollandsche IJssel een open rivier, zonder sluizen of dammen, maar wel met sterk wisselende waterstanden. Nu is de rivier door de Waaiersluis bij Gouda gescheiden in een getijdengedeelte en een gekanaliseerd gedeelte. Beide bieden kansen voor beleving van de rivier en van de cultuurhistorie en gezelligheid op de oevers. Eén van de aantrekkelijke aspecten van de Hollandsche IJssel is dat men als het ware door de geschiedenis vaart. Zowel op het gebied van landschap, bedijking, stadjes, als op het gebied van waterstaatkunde.