Op een deel van de Groenendijk in Nieuwerkerk aan de IJssel is woensdag 27 juni gestart met een bijzondere, tweedaagse praktijkproef. Een stukje dijk wordt tijdens deze proef met veel water verzadigd om zo de stevigheid te meten. De proef wordt gehouden in het kader van de projectoverstijgende verkenning macrostabiliteit. Dit is een onderdeel van het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma. Zo meldt Gouwe IJssel Nieuws.

Of het toeval is, weten we niet, maar de proef vindt plaats precies op de plek van de dijkdoorbraak bij Nieuwerkerk aan den IJssel bij de Watersnoodramp van 1953. De ramp waarbij het achterland en Gouda maar net aan een overstroming en ramp ontsnapte.

Lange tijd werd de redding van vele mensenlevens in Nieuwerkerk en het grote achterland in de ijskoude nacht en ochtend van 1 februari toegedicht aan de Ouderkerkse schipper Arie Evegroen. Hij zette toen in naam van de Koningin zijn schip Twee Gebroeders in de dijk en kreeg daarvoor achteraf uit naam van de Koningin alle lof en credits. Het echte verhaal kwam in 2007 naar buiten. Verteld door de voormalige binnenvaartschippers Cor Heuvelman en Hannes van Vliet.

Hannes van Vliet en Cor Heuvelman

Start versterking IJsseldijk op kop af 64 jaar na dijkdoorbraak Nieuwerkerk

En nu dus de waterproef. Via een geperforeerde buis van 30 meter wordt water over het binnentalud van de dijk verspreid. De hoeveelheid kan oplopen tot 10.000 emmers water per uur. De proef is eerder gehouden bij Gouderak maar moest eerder worden afgebroken omdat de dijk veel eerder instabiel werd dan gedacht. Het stukje Nieuwerkerkse dijk zou nu representatief voor de hele dijk moeten zijn.

In eerste instantie is woensdag gestart met kortere periodes van infiltratie om zicht te krijgen op na-ijlende effecten. Tijdens het eerste uur bleek al dat er meer water onderaan de dijk stroomde dan verwacht. Dit zou komen door muizen en mollengangen.

Morgen moet er zo’n tien uur lang water over het binnentalud van de dijk lopen. De druk in de dijk wordt continu gemeten om de stabiliteit van de dijk in de gaten te houden. Dit gebeurd onder andere met speciale camera’s. Een oppervlakkige afschuiving van het talud van de dijk kan een gevolg zijn van deze proef, maar de veiligheid komt niet in het geding, zo melden de onderzoekers van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). De proef trok woensdagmorgen veel landelijke media naar de dijk van de Hollandsche IJssel. Onder meer SBS6, De Telegraaf en BNR Nieuwsradio waren aanwezig.

Controle huidige rekenregels
Met extreem weer staat het water hoog tegen de dijk en slaan de hoogste golven over de dijk. Daardoor kan het talud van de dijk verzadigd raken en verzwakken. De stabiliteit van de dijk voor deze extreme condities wordt nu met bepaalde vuistregels berekend. Door middel van de infiltratieproef wordt duidelijk of de huidige rekenregels kloppen. Aan hand van de resultaten verwacht het HWBP dat de uitgangspunten voor het berekenen van de veiligheid van dijken verder kunnen worden aangescherpt.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De POV Macrostabiliteit is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma staat de komende jaren aan de lat van de grootste dijkversterkingsoperatie ooit. Meer dan 1.100 kilometer aan dijken en 486 sluizen en gemalen moeten tot 2028 worden aangepakt. Verspreid over bijna 300 projecten in heel Nederland, langs de kust, de grote rivieren en meren. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma trekt voor deze dijkversterkingsoperatie 7,4 miljard euro uit.