Twee Goudse vrijwilligers ontvingen het afgelopen weekeinde de Goudse vrijwilligerspenning. Charlita Versluis-Buch als medewerker van Centrum Natuur- en Milieu Educatie De Zwanebloem. En Jan Pol als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de korfbalvereniging Gemini.
Charlita Versluis-Buch
Charlita Versluis-Buch kreeg zaterdag de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Hilde Niezen. Zij ontvangt de erepenning als waardering voor haar jarenlange inzet bij Centrum Natuur- en Milieu Educatie De Zwanebloem.
Versluis-Buch geeft met veel plezier en inzet al 33 jaar les bij De Zwanebloem. Haar natuur- en milieukennis deelt ze niet alleen met kinderen maar ook met allochtone vrouwen. Ze is een zeer waardevolle medewerkster in het team.
CNME ‘De Zwanebloem’ bevindt zich in de Kinderboerderij ‘De Goudse Hofsteden’ aan de Bloemendaalseweg 34a te Gouda. Er is een grote leszolder waar natuur- en milieu lessen worden gegeven. Ook worden er lessen bij de scholen verzorgd. Jaarlijks maken ongeveer 1000 groepen leerlingen gebruik van de materialen en/of doen mee aan de lessen. Natuur- en milieueducatie zorgt voor kennis en inzicht in natuur en milieu. Zonder de inzet van vrijwilligers zou het CNME geen natuur- en milieulessen kunnen geven.
Jan Pol
Jan Pol kreeg de vrijwilligerspenning van de stad Gouda uit handen van wethouder Jan-Willem van Gelder. De erepenning werd zaterdag uitgereikt na de laatste buitentraining van het seizoen. Hij ontvangt de erepenning als waardering voor zijn jarenlange inzet bij de Korfbal Vereniging.
Pol verricht al 27 jaar vrijwilligerswerk voor Korfbal Vereniging Gemini. Hij is in 1990 begonnen als lid van de jeugdcommissie. Daarna heeft hij ook zitting gehad in de PR-Commissie. De afgelopen 18 jaar is hij voorzitter geweest. Vanwege zijn gezondheid is hij onlangs officieel afgetreden als voorzitter, maar is nog als ad interim voorzitter aangebleven. Naast zijn voorzitterschap draait hij ook sinds jaar en dag één keer per week de bardienst.
Gemini is de enige korfbalvereniging in Gouda, ontstaan in 1995 uit 2 verenigingen (te weten Jodan Boys en Ter Gouw). Plezier maken en genieten van sporten is belangrijk in de vereniging, maar prestatie staat ook hoog op de agenda. Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de (gezellige) vereniging, een aantal keer meetrainen mag altijd!
Vrijwilligerspenning
De vrijwilligerspenning van de stad Gouda is in 1995 door het college van burgemeester en wethouders in het leven geroepen om blijk van waardering te geven aan vrijwilligers die zich gedurende langere tijd vrijwillig verdienstelijk hebben gemaakt voor de Goudse samenleving.