Identiteitskaarten moeten van vingerafdrukken zijn voorzien. De Europese Commissie gaat dat voorstellen om identiteitsfraude te bestrijden. Nederland had dit op 20 januari 2014 – vier jaar na de eerste invoering – juist weer afgeschaft omdat het geen Europese verplichting was.

Hoge EU-functionarissen bevestigen de plannen van het dagelijks bestuur van de EU om vingerafdrukken op een nationale ID-kaart te herverplichten. Volgens Brussel moeten ID-passen aan dezelfde veiligheidsnormen voldoen als de moderne biometrische paspoorten omdat er in een groot aantal landen mee gereisd kan worden. Een veertigtal Europese landen, waaronder alle EU-lidstaten en Turkije, accepteren de ID-kaart als reisdocument.

Vingerafdrukken worden op de chip van de pas opgeslagen. Tot het document door de aanvrager in ontvangst is genomen worden de afdrukken in Nederland bewaard en daarna gewist. Het verplicht afgeven en opslaan van vingerafdrukken is al lang omstreden.