Verontruste bewoners uit de wijken rondom het Woonhart in het centrum van Zoetermeer zijn tegen de komst van de Holland Outlet Mall op die plek. Daarom hebben zij een actiegroep in het leven geroepen.
Deze actiegroep zal informatie verspreiden onder medebewoners in de diverse betrokken wijken. De actiegroep roept medebewoners in de wijken op hun bezwaren tegen de komst van de HOM duidelijk te maken door posters die de groep zal verspreiden op hun raam te hangen. De actiegroep is formeel gelanceerd door de start van de website www.doenietzomall.nl.
Op deze website is meer info te vinden over de actie. Hier is ook de oproep aan medebewoners te vinden met de argumenten van de actiegroep tegen de komst van de HOM. Contactgegevens van gemeenteraadsleden om protest aan te tekenen en de poster zijn te downloaden vanaf die site.
De belangrijkste bezwaren van de actiegroep zijn met name de toename van luchtverontreiniging en uitstoot van fijnstof, de geluidsoverlast en het niet toereikende wegennet door de vele extra bezoekers. Deze zaken zorgen er volgens de bewoners voor dat Zoetermeer minder leefbaar wordt en een minder duurzaam imago krijgt.
De gemeenteraad zal in januari 2017 een definitief besluit nemen of er begonnen gaat worden met de bouw van het project.

Gemeenteraad Gouda: stop met plannen voor Holland Outlet Mall

Midden Holland en Holland Rijnland tegen Holland Outlet Mall

Ondernemersverenigingen maken zich zorgen over Outlet Mall Zoetermeer