In en rondom winkelcentrum Bloemendaal is er zaterdag 30 september, tussen 11 en 15u00, een zogeheten Verbindingsdag.
Centraal staat hoe een ieder op eigen kracht, maar samen in de wijk en of vanuit het eigen netwerk kan werken aan de leefbaarheid in de wijk. Via initiatieven op het gebied van gezondheid, bewegen en voeding.
De subthema’s waarop ‘Gouda Noord in verbinding’ focust, zijn:
• Gezondheid en beweging bevorderen
• Leefbaarheid en sociale cohesie vergroten via kennis en ontmoeting
• Bewust met voeding omgaan
De betrokken partijen houden komende zaterdag een beurs in het winkelcentrum voor interactieve sessies met samenwerkende partners op het gebied van gezondheid, bewegen, en voeding. Ook krijgen de bezoekers verschillende workshops aangeboden.
Een van de doelen van deze verbindingsbeurs is dat een ieder de mogelijkheid krijgt om gratis of tegen een gereduceerd tarief kennis te maken met activiteiten in de eigen wijk. Het tweede doel is om zo de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten en mensen in beweging te krijgen. Actief worden in de wijk Gouda Noord, dat is het motto.
Kom je ook langs?