Zorgpartners Midden-Holland start een traject om veertien werkzoekenden, inclusief een aantal statushouders op te leiden tot verzorgende. Het eerste onderdeel van het traject bestaat uit een aantal basisvaardigheden op het gebied van taal en rekenen. Daarna volgt een leren-werken traject tot verzorgende.

Medio april 2018 is een gemengde groep van veertien personen gestart met een traject waarin extra taalondersteuning, rekenen en omgangskunde aan bod komen. Na het goed doorlopen van dit voorbereidende traject, volgt in het najaar van 2018 de daadwerkelijke opleiding tot verzorgende. Dit gaat in de vorm van leren en werken bij Zorgpartners Midden-Holland. Na het behalen van een BBL-diploma op niveau 2 of 3 hebben zij een baangarantie bij Zorgpartners.

De statushouders zijn onder meer afkomstig uit Syrië, Iran en Irak. Daarnaast doet ook een aantal mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uit Nederland mee aan dit traject.

Margot van der Starre, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgpartners, is content over deze ontwikkeling: ,,Dit regionale initiatief biedt aan de ene kant alle werkzoekenden de kans om zich te ontwikkelen op de arbeidsmarkt en aan de andere kant kunnen statushouders sneller participeren. Bovendien sluit dit leren-werken traject goed aan bij de initiatieven die nodig zijn om de arbeidsmarktproblematiek in de zorg de komende jaren het hoofd te bieden.”

Het opleidingstraject doet Zorgpartners Midden-Holland samen met Rijnvicus (het Werkbedrijf van de gemeente Alphen aan den Rijn), de gemeenten Gouda, Reeuwijk-Bodegraven en het College Contractonderwijs van mboRijnland.