De kritiek van de diverse fracties op het voortgangsproces van de Holland Outlet Mall (HOM) loog er maandagavond niet om tijdens de commissievergadering. De Zoetermeerse gemeenteraad baalt van vertraging bij de besluitvorming rond de HOM. Sommige partijen dreigen zelfs de stekker uit het project te trekken als er geen tempo wordt gemaakt.
Een aantal partijen had het onderwerp op de agenda gezet omdat er veel onduidelijkheid is over diverse moties, memo’s en andere zaken die spelen rondom het miljoenenproject, dat de gemoederen in Zoetermeer al anderhalf jaar bezighoudt.
Het voorbereidingstraject is nu ‘on hold’ gezet, omdat de initiatiefnemers (projectontwikkelaar Provast en eigenaren Woonhart) meer tijd nodig hebben om tot de benodigde samenwerkingsovereenkomst te komen. Deze overeenkomst, die ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd, is de volgende halte in binnen het haalbaarheidsonderzoek naar de HOM.
De vertraging van het project, en vooral ook het feit dat het college daarmee instemde, zorgde voor kritische geluiden vanuit de raad. ,,De PvdA heeft hier grote moeite mee. Wij vinden dit geen goed signaal naar de raad, inwoners en ondernemers”, sprak raadslid Chantal Walther. De PvdA was op 23 januari 2017 wel één van de partijen die voor het haalbaarheidsonderzoek naar de HOM stemde (uitslag 28-11).
GroenLinks stemde toentertijd tegen, evenals CDA, Zoetermeer Vooruit en de SP. GL-raadslid Jordy Boerboom deed gisteren van zich spreken. Zijn partij ontving vorige week, net als de andere fracties, een memo van het college met de mededeling dat het HOM-project stilligt en over dat nieuws was Boerboom niet verbaasd.
Luchtkastelen
,,Na de eerdere luchtkastelen zoals Transportium en Adventure World lag dit wat GroenLinks betreft in de lijn der verwachting. Het lijkt er op dat we afhankelijk zijn geworden van de initiatiefnemers voor het eventueel continueren van het HOM-project. Een project waar inmiddels 1 miljoen euro aan publiek geld in zit, en dat nu al lijkt te stranden voordat de eerste harde afspraken zijn gemaakt. Dit roept bij mijn fractie veel vragen op. Hoe kan het dat de regie bij de initiatiefnemers ligt en niet bij de gemeente?”
Boerboom bestempelde de inspanningen van het college op het gebied van de moties en afspraken met de VVE’s als ‘half werk’. Hij sprak verder van een ‘gijzeling’, daarmee verwijzend naar de onzekerheid die volgens zijn partij en ook andere fracties heerst bij ondernemers en bewoners in de stad, omdat zij niet weten waar ze aan toe zijn. Boerboom vindt dat er maar één oplossing mogelijk is. ,,Laten we vandaag nog de stekker uit dit rampzalige project trekken en de regie over onze stad terugpakken.”
De VVD hield zich wat meer op de vlakte, partijgenoot en verantwoordelijk wethouder Marc Rosier daarmee uit de wind houdend. ,,We willen deze raadsperiode duidelijkheid over het wel of niet komen van een HOM,” sprak Lisette Meijer, fractievoorzitter en raadslid van de VVD. Op 9 september komen de initiatiefnemers samen en op 11 september vergadert de raad verder over de HOM. ,,We horen dan graag van de wethouder hoe de vlag er bij hangt.”
Rosier begreep de onrust wel. ,,Dat kunnen wij begrijpen. Ook wij hadden liever gehad dat we al voor de zomer met u in debat hadden kunnen gaan over de samenwerkingsovereenkomst.” Het proces is on hold gezet om ook nog publieke gelden te beperken, zo liet hij weten. ,,Of de stad gegijzeld wordt? Dat weet ik niet. Wat betreft het college is de komst van het HOM nog steeds een kans.”
Bron: Zoetermeers Dagblad